ЖИВЕЙ В АВТОРИТЕТА НА СЛОВОТО

Духът на Бога ми проговори относно изповядването на Божието Слово на глас, така че да можеш да чуеш себе си как го казваш. Той каза: „Това е научно приложение на мъдростта на Бога към психологическата направа на човека.” – И това работи, благодаря на Бога!

Тялото на Христос трябва да започне да живее с авторитета на Словото, защото Божието Слово е творческа сила. Тази творческа сила е произведена от сърцето, формирана от езика и освободена от устата в словесна форма.

През август 1973г. Господното Слово дойде към мен, казвайки:

„Ако хората Ми биха вярвали, дълги молитви не са необходими. Само говоренето на Словото ще донесе това, което желаеш. Моята творческа сила е дадена на човека в словесна форма.

Аз Съм престанал за известно време от Моята работа и Съм дал на човека Книгата на Моята творческа сила. Тази сила е все още в Моето Слово. За да бъде ефективна, човек трябва да я изговори във вяра. Исус я изговаряше когато беше на земята. И както работеше тогава, така ще работи и сега. Но тя трябва да бъде изговорена от Тялото.

Човек трябва да се издигне (да стане) и да владее над силата на злото чрез Моите думи.

Моето най-голямо желание е Моите хора да си създадат по-добър живот чрез изговореното Слово. Понеже Моето Слово не е изгубило силата Си само защото е било изговорено веднъж. То е все още точно толкова мощно днес, както когато казах „Да бъде светлина!”. Но за да бъде ефективно Моето Слово, хора трябва да Го изговарят и тази творческа сила ще излезе напред (ще се прояви), извършвайки това, което е изговорено във вяра.

Моето Слово не е лишено от сила. Моите хора са лишени от реч. Те слушат света и говорят както света говори – наблюдавайки обстоятелствата, те са изгубили поглед към Моето Слово. Те дори говорят това, което врагът казва, и разрушават собственото си наследство чрез гнило говорене на страх и неверие.

Нито едно Мое Слово не е лишено от сила, само, че е безсилно когато не е изговорено. Както има творческа сила в Моето изговорено Слово, така има и зла сила, присъстваща в думите на врага, за да угнетява и поразява всеки, който ги говори. Не се съобразявайте, но се преобразете в Тяло на вяра знаейки, че Моите думи са вечно живи. Вярвайте, говорете и придобийте, за да бъде радостта ви пълна и ще бъдете цялостни в Мене.”

Тези истини промениха моя живот. Никога не съм бил същия.

Изповядвай победа в лицето на очевидно поражение. Изповядвай изобилие в лицето на очевидна липса.

През юли 1974г. Аз поучавах семинар на вяра в Хикъри, Северна Каролина. Моят текст беше взет от Марк 11:23. Словото на Господа дойде към мене докато поучавах и изговори едно от най-великите изявления, които някога съм чувал. Беше просто, но Исус никога не прави нещо трудно за разбиране. Толкова е просто, че почти изглежда глупаво, но е променило живота на много хора. Ще промени твоя, като го приемеш.

Нека го поставим в контекста, за който Той говори.

Марк 11:23
„Защото истина ви казвам, който рече на тази планина: Вдигни се и хвърли се в морето. – и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че тези неща, които е казал се сбъдват, той ще има каквото е казал.”
(KJV)

Докато поучавах от този текст, Исус ми каза:

„Аз казах на Моите хора, че те могат да имат това, което казват, но те казват това, което имат.”

Това е много проста истина, но колко велика и далеч достигаща е. Защото докато казваш каквото имаш, ти ще имаш каквото казваш. Тогава отново казваш това, което имаш, и това няма да произведе нищо повече от това, което казваш. Ти можеш да видиш, че си задействал духовен закон, който ще те ограничи (държи в затвор) в самата позиция или обстоятелство в които си, когато си задействал закона. Това е доста стар проблем – да не гледаш отвъд това, което можеш да видиш с физическото си око.

Коректно (правилно) приложение на този духовен закон ще промени дори най-невъзможната ситуация.

Но да прилагаш некоректно тези закони ще те държи в робство и ще направи обстоятелството да се влошава. Всеки принцип на вяра, всеки духовен закон, който Бог е представил в Словото Си е за твоя полза. Определен е да те направи да надделееш в живота.