БОЖИЕТО СЛОВО Е ЛЕКАРСТВО

(Както ми е дадено от Великия Лекар)

Притчи 4:20-22
„Внимавай на думите Ми… те са живот… и здраве (лекарство)… за цялата ти снага (плът).”

Божието Слово служи на цялостния човек, Неговото Слово (Исус) е нашата мъдрост, правда, освещение и изкупление.

Повечето хора са използвали думите на устата си, за да държат себе си в робство. Но като започнеш да говориш Словото на Бога от сърце, То ще произведе свобода. Това ще произведе здравето, изцелението, които Словото е казало, че ще произведе. Повечето хора са говорили противоположното на Словото, те са говорили нещата, които дяволът е казал, те са цитирали това, което врагът е казал относно тях. Следователно, те са установили на земята думите, които врагът е казал. Ако ние започнем да казваме нещата, които Бог е казал и установяваме Неговото Слово на тази земя, тогава, благодаря на Бога, ние ще се издигнем на ново ниво на вяра.

Ние ще ходим в нивото на живота, където освобождаваме способността на Бога чрез думите на нашата уста. Ние можем да освободим способността на Бога вътре в себе си чрез думите на нашата уста и да направим Неговото Слово и Неговата сила да станат на наше разположение (достъпни за нас). Нека се научим да взимаме Божието лекарство ежедневно.