БОЖИЕТО ЛЕКАРСТВО

Да се взема чрез устата три пъти дневно, докато вярата дойде, след това веднъж дневно за поддържане на тази вяра. Ако състоянието ви се влошава удвоете дозата, това няма да ви навреди.

“Исус е Господ на моя живот. Аз съм забранил на греха, болестите и болките да имат сила и власт над мен. Аз съм простен и свободен от грях и вина. Мъртъв съм към греха и жив за Божията правда” (Колосяни 1:21, 22).

“Аз съм свободен от непростителност и воюване. Простил съм на всички, както Христос ми е простил, защото Божията любов е изляна в сърцето ми чрез Святия Дух” (Матей 6:12; Римляни 5:5).

“Исус понесе моите грехове на дървото, тъй щото да бъда мъртъв към греха и жив за правдата. Аз съм Божията правда в Христос Исус и чрез Неговите рани аз съм изцелен и здрав.” (1 Петрово 2:24; Римляни 6:11; 2 Коринтяни 5:21).

“Исус понесе моите болести и болки, следователно аз не давам място на болката и болестта, защото Бог изпрати Словото, та ме изцели” (Псалм 107:20).

“Отче, поради Твоето Слово аз съм победител. Победил съм този свят, плътта и дявола, защото по-велик е Този, Който е в мен, от този, който е в света” (1 Йоан 4:4).

“Ти си ми дал изобилен живот. Получих го чрез Твоето Слово и този живот навлезе във всяка тъкан на моето тяло и ми донася живот и здраве” (Йоан 10:10; 6:63).

“Небесни татко, аз внимавам на Твоето Слово, прикланям ухото си към него. Не го отдалечавам от очите си, пазя го дълбоко в сърцето си, защото то е живот и здраве на цялото ми тяло” (Притчи 4:20,22).

“Както Бог беше с Мойсей, така Той е и с мен. Очите ми няма да се помрачат, нито естествените ми сили ще отслабнат. Благословени са очите ми, защото виждат, и ушите ми –  защото чуват. Зло няма да ме постигне, нито язва ще приближи до шатъра ми. Защото си заповядал на ангелите Си да ме пазят във всичките ми пътища. В моите пътеки има живот, изцеление и здраве” (Псалм 91:10,11; Притчи 12:28).

“Исус взе моите болести и немощите ми понесе. Аз отказвам да приема болестите върху тялото си. Божият живот тече в тялото ми и донася изцеление на всяка клетка от моето същество” (Матей 8:17; Йоана 6:63).

“Понеже съм изкупен от проклятието, аз заявявам, че истината в Галатяни 3:13 тече и в моята кръв. Тя е проникнала във всяка клетка, като възстановява моето здраве и живот” (Марк 11:23; Лука 17:6).

“Отче, Твоят живот е в мен. Първо Петрово 2:24 е навлязло в кръвообръщението ми, като възстановява всяка клетка от тялото ми. Твоето Слово е създало една реалност в моето тяло и животът ми е изобилен във всяка клетка в името на Исус. Той бе проклет заради мен. Аз забранявам на израстъците и туморите да продължат съществуването си в тялото ми. Те нямат право на живот, защото аз съм освободен от властта на тъмнината” (Колосяни 1:13, 14).

“Всеки орган и тъкан от тялото ми функционира съвършено, според както Бог иска. Аз забранявам на всяка неправилна функция на даден орган в моето тяло в името на Исус” (Битие 1:28, 31).

“Отче, Твоето Слово е станало част от мен, то е навлязло дори и в кръвообръщението ми, то функционира във всяка клетка на тялото ми, като възстановява и трансформира тялото ми. Твоето Слово стана плът, защото Ти изпрати Твоето Слово и то ме изцели” (Яков 1:21; Пс.107:20; Пр.13:3). “Твоето Слово се изявява в моето тяло, като кара израстъците да изчезнат, артритите са нещо минало, аз изисквам костите и ставите на тялото ми да функционират правилно в името на Исус” (Марка 11:23; Матей 17:20).

“Небесни Татко, давам глас на Словото Ти! Дух на живот (1 Петрово 2:24), направи щото моето тяло да се съобразява със Словото Ти. То преобразува всяка клетка от мен. Артрити, вие трябва да си отидете! Болест- ти също! Тумори, вие не можете да живеете в мен, защото духът на Бога е в мен! Ти страх и депресия, нямаш сила и власт над мен, защото Божието Слово е моята изповед!” (Марка 11:23).

 

Божие лекарство за сърце и кръвоизливи

 

“Благодаря Ти, Отче, че имам здраво и силно сърце, което бие с ритъма на живота. Кръвта ми тече до всички клетки на тялото ми, като възстановява и поддържа в мен изобилно здраве (Притчи 12:14; 14:30). Кръвното ми налягане е нормално, Божият живот тече в мен и изчиства артериите ми от всички излишни материали, които са вредни (Марка 11:23). Сърцето ми бие нормално. То е здраво и носи Божия живот през цялото ми тяло, като възстановява живота и здравето ми (Йоана 17:23; Ефесяни 2:22). Аз имам здраво сърце и всяко негово туптене изпраща Божия живот във вените ми, премахва болестите и болките. Кръвта ми е чиста и разрушава всеки болестен вирус и бацил, които атакуват тялото ми (Ефесяни 13:19-20; Изход 23:25; Марка 11:23). Говоря на моята кръв и заповядвам на червените и белите кръвни телца да унищожат всеки вирус или чуждо тяло, което се е опитало да живее в мен в името на Исус. Заповядвам на всяка клетка на тялото ми да бъде нормална в името на Исус! Заповядвам всяка клетка да функционира нормално в името на Исус! (Римляни 5:17; Лук.17:6). Всяка чужда клетка, която не подпомага живота и здравето на тялото ми да изсъхне от тялото ми! Заповядвам на моите червени кръвни телца да разрушат всеки тумор в тялото ми! (Лука 17:6; Марк 11:23). Отче, аз съм изкупен от проклятието на закона, сърцето ми бие с ритъма на живота. Божият Дух живее в мен и ме изчиства от всяка болест и нечистота. (Притчи 4:20, 23)”

 

Артерии и клетки

 

“В името на Исус моите артерии няма да се свият, нито задръстят. Артерии, вие сте чисти, еластични и функционирате нормално, както Бог ви е създал (Лука 17:6; Марка 11:23; Исая 53:11; Яков 3:2-5). Законът на животворящия Дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта. Аз не позволявам на греха да ме владее, нито болест  да господарства над мен (Римляни 8:2; 6:13,14). Същият Дух, Който възкреси Исус от мъртвите, живее в мен като е всадил възкресенския живот на Исусовото тяло и ми е изпратил изцеление (Римляни 8:11). В името на Исус аз заповядвам на тялото ми да не бъде подмамено по никакъв начин! То няма да бъде измамено нито от вирус, нито от бацил! Никой вирус не може да властва над него! Всяка моя клетка е съвършено здрава! (Матей 12:25, 35).”

 

Имунната система

 

“Моята имунна система расте и става силна с всеки изминал ден. Същият Дух, Който възкреси Христос от мъртвите, живее в мен, и оживотворява имунната ми система, и пази живота ми, и дава здраве на тялото ми.”

 

Божието лекарство за здраве на костите и мозъка в тях

 

Аз говоря на костите и на ставите в моето тяло. Заповядвам на всички кости в моето тяло да се развиват нормално в името на Исус. Всички кости и стави да не отговарят на никаква болест. Същият Дух, Който възкреси Христос, дава съвършено здраве на костите ми. Моите кости са съвършено здрави. Отче, аз изисквам от костите ми да произвеждат съвършен мозък. Заповядвам на костния ми мозък да произведе чиста кръв, която да защитава тялото ми от болест и болка. Моите кости отказват всякакво проклятие, заповядвам на всичките ми стави да функционират нормално. Нищо не може да  разруши ставите ми и да отмени тяхната нормална дейност. Никаква болест не може да властва над мен!

 

Божието лекарство за един усилващ живот

 

Смесете напълно вяра и власт и с думи от устата, за  да се поддържа здравето и живота.

“Тяло, изговарям слово на вяра към теб. Заповядвам ти всеки орган от теб да работи съвършено, защото си храм на Святия Дух! Заповядвам ти в името на Исус Христос! Заповядвам ти да станеш здраво в Исусовото име. Отче, аз се противя на неприятеля всякога, когато той застава срещу мен – изисквам моето тяло да бъде силно и здраво, като го подсилвам чрез Твоето Слово. Отхвърлям всяко проклятие и засилвам живота в това тяло, чрез името Исус! Сега аз ще  направя планове за живота си, защото чрез Твоето Слово, аз виждам себе си изцелен, виждам себе си здрав, защото след като издигнах гласа си с Твоето Слово, започнах да виждам себе си изцелен, живеещ един живот на здраве и радост. Благославям Те, Господи, никога не ще забравя Твоите благословения, понеже Ти прости всичките ми беззакония, изкупи живота ми от разрушение, задоволи устата ми с много добрини, така че здравето ми се подновява всеки ден. Благодаря Ти, Господи, Ти ми даде изобилен живот и здраве. Ти си сила на живота ми и Господ мой (Псалм 103:2-5).”

следваща глава РАЗБИРАНЕ НА ПРИНЦИПА