Съдържание Цялата книга на една страница

ЧАСТ 3 ОТ ПРОКЛЯТИЕ КЪМ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Може би Вече сте разбрали, че животът ви е бил някак си разрушен от проклятие? Чудите ли се дали има изходен път от тъмната сянка, която ви е пречела да ходите в слънчевата светлина на Божието благословение?

Да, има изходен път! И той е само един: чрез жертвата на Исус на кръста.

Тази част ще обясни с прости, практични думи как вие можете да намерите и да последвате Божия път от сянката към слънчевата светлина, от проклятието към благословението.

За насърчение в Глава 20 можете да прочетете историята на един човек, който намира пътя от неуспеха и отчаянието до реализацията и плодовитостта. Вие можете да направите същото!

следваща глава Божествената размяна