Съдържание Цялата книга на една страница

ЧАСТ 2 НИТО ЕДНО ПРОКЛЯТИЕ НЕ Е БЕЗ ПРИЧИНА

Действието на благословенията и проклятията в живота ни не е напълно случайно или непредсказуемо. и двете се управляват от Вечни, непроменими закони. Още Веднъж ще напомня, че за да разберем правилно тези закони, трябва да се обърнем към Библията.

В Притчи 26:2 Соломон установява следния принцип във връзка с проклятията: „…проклетия не постига без причина“. Зад Всяко проклятие, което идва Върху нас, има причина. Ако ни се струва, че сме под проклятие, трябва да определим причината за него. Тогава ще сме способни да предприемем съответните действия. Това също ще сложи край на натрапчивия въпрос: „Защо тези неща винаги се случват с мен?“

Тази част се занимава с причините за главните проклятия, които най-често потискат живота ни. След като я прочетете, ще можете по-добре да разберете и приложите Божия лек, който е разкрит В следващата част.

следваща глава Фалшиви богове