Съдържание Цялата книга на една страница

ЧАСТ 1 БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ПРОКЛЯТИЯ

Това може да сте вие или вашето семейство. Или може би съседното семейство, или човекът, с когото работите. Без значение кой е, неговият или нейният живот представлява поредица от разочарования, безизходици и дори трагедии. Някак си тази поредица никога не свършва.

От друга страна всички познаваме семейства с подобен произход и социално положение и въпреки това изглежда, че бедата никога не ги достига. При тях всичко е „прекалено добре, за да бъде истина“.

И в двата случая действат невидими сили, които определят съдбата на всеки човек, било то за добро или зло.
Библията ги определя съответно като благословения и проклятия. Нещо повече, тя показва как трябва да се отнасяме към тези сили, така че да можем да се радваме на ползотворните последствия на едните и да се пазим от пагубното въздействие на другите.

Библейското разбиране на благословенията и проклятията и начина, по който те действат ще ви даде напълно нова гледна точка върху собствения ви живот и отговор на проблемите, които досега са ви обърквали и пречели.

следваща глава Борба със сенки