Съдържание Цялата книга на една страница

ВАЖЕН ПОСЛЕСЛОВ

Темата за благословенията и проклятията заема централно място във взаимоотношенията между Бог и човешката раса. Тя може да се сравни със ствол на дърво, чиито клони се разпространяват в много различни посоки. Систематичното изучаване на тази тема повдига важни, практически въпроси, отнасящи се за други основни области на библейската истина.
Този раздел се занимава с два от тези въпроси.

1. Възможно ли е в настоящия момент, чрез вяра, да преживеем освобождение от всички проклятия, които грехът е навлякъл на човешката раса? Ако не, кога и как ще бъде постигнато това?

2. Старият Завет съдържа много примери, в които виждаме Божии слуги да произнасят проклятия над Неговите врагове. Какъв трябва да бъде християнският отговор, когато ни противостоят и се държат зле с нас?