Благословение или проклятие

Може да подарите тази книга на себе си
или приятел - поръчайте от тук »
Също така при нас може да поръчате и Библии и книги на издателство "Нов Човек".
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА

Съдържание

ПРЕДГОВОР
ЧАСТ 1 БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ПРОКЛЯТИЯ
Борба със сенки
Невидими бариери
Как действат благословенията и проклятията
Мойсеевият списък на благословения и проклятия
Седем признака за проклятие
ЧАСТ 2 НИТО ЕДНО ПРОКЛЯТИЕ НЕ Е БЕЗ ПРИЧИНА
Фалшиви богове
Различни морални и етични грехове
Антисемитизъм
Легализъм, плътски действия, отстъпничество
Кражба, лъжесвидетелства, ограбване на Бога
Хора в позиция на власт
Самонанесени проклятия
Служители на Сатана
Душевен говор
Душевни молитви
Обобщение на част 2
ЧАСТ 3 ОТ ПРОКЛЯТИЕ КЪМ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Божествената размяна
Седем стъпки към освобождение
От сенките към слънчевата светлина
Които се насилват го грабват
Освен изповед: провъзгласяване, благодарение и хваление
Изявления за постоянна победа
ВАЖЕН ПОСЛЕСЛОВ
Проклятия, които още не са отхвърлени
Да благославяме или да проклинаме

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА