8 видение – август 1963 г.

Това видение е последното от 8 главни видения, които Кенет Хегин е имал до 63 г.

През август 63 г. проповядвах в Хюстън Тексас. Имахме специално време на молитва. Бяхме 8 седмици в тази църква. Аз бях казал на хората-Ако вие не идвате да се молите,въобще не идвайте  и ние имахме уникални времена на молитва тогава. Аз поучавах сутринта, но вечерта бяха специални събрания и аз бях казал на хората – Не идвайте ако няма да се молите,искаме да застанете на коленете си и да се молите поне един час.

Една вечер бях коленичил до платформата и ние бяхме в църковната сграда.

И докато се молих, един час вече беше минал и никой не искаше да напуска. Най-накрая аз станах от коленете си и седнах на пода. Седях там и се покланях на Бог на чужди езици с отворени очи. Когато  изведнъж точно пред мен застана Исус и зад Него седеше един ангел, на около метър зад Него. И ангелът беше много голям. Главата му стигаше до тавана. Бог ми говореше тогава за моето служение, за три различни неща. Когато Исус свърши, това, което искаше да ми каже, аз казах на
Господ – Кой е този човек до Теб? Той каза

– Това е твоят ангел.

И тогава Той ми каза,че не загубвам ангела си, само защото съм пораснал. Тогава казах на Исус

– Какво иска той?

Исус каза

– Той има послание за теб от Бог.

Аз казах

– Господи, Библията не казва никъде, че ангелите ще ни водят, пише – “Които са водени от Божия Дух, те са Божи синове“. Освен това, сега Ти ми говориш, защо трябва ангелът да ми дава послание от Бог, след като Ти вече ми говориш толкова време. Исус ми каза, че ангелът на Господ се появи на Филип и му каза, даде му насока. Ангелът на Бог се появи на Павел на кораба и също му даде Слово от Бог.

Тогава аз се покаях за моето невежество. И аз погледнах към ангела и казах

– Хайде,давай.

И първото нещо, което той ми каза

– Аз съм изпратен от присъствието на Всемогъщия Бог да ти кажа да не приемаш тази оферта от тези хора, защото те имат задни мисли (двама бизнесмена, спасени, кръстени със Святия Дух му били предложили да му дадат напълно оборудван офис с две секретарки – напълно безплатно и Кенет Хегин мислел да приеме. Също и друг млад човек, електронен гении, имащ уникална апаратура за размножаване на касетки и той предложил на Кенет Хегин да размножава касетките с неговите проповеди, също напълно безплатно.) И ангелът казал – Не позволявай този (и той изрече името му), да размножава касетките ти, защото той също има задни мисли. За 4 месеца ти ще имаш толкова много хиляди долари и ти ще изградиш свой собствен офис и ти ще бъдеш главата на този офис и аз съм изпратен от присъствието на Всемогъщия Бог да ти кажа, че Той ще те държи теб отговорен за това. И Бог чрез теб ще ръководи това служение.

И той ми каза точно колко хиляди долара ще имам за 4 месеца. Дори имаше малко излишък. Той ми каза: “Аз съм изпратил ангелите Си, за да направят парите да дойдат“. Ангелите са духове, те са служебни духове. И аз имах 15 долара повече след тези 4 месеца и аз бях способен да направя нещата, които ангелът каза, че ще направя.

Не се моли ангелите да се появяват, защото дяволът може да дойде, защото понякога той се появява като ангел на светлината. Бъде верен и ако Бог иска ще ги видиш. Ангелите не служат „на“ човек, те служат на Исус „за“ хората, но не на хората.