1987 година

6 юли, четвъртък в 3 сутринта, преди нашето лагерно събрание бях събуден и започнах да се моля на езици и продължавах да казвам тези думи на английски – „Планове, цели…“ и казвах: „Господи, това не е всичко“ и продължавах да се моля, докато измолих – “Планове, цели, стремежи“. Тогава бях грабнат в Духа и можах да виждам и разбирам, човешките планове и как те се отнасяха към Божите планове. Видях че много често хората имат планове, добри планове, напълно според Библията, но те не бяха Божите планове.

Бях грабнат с Исус, стояхме малко над на покрива на сградата на центъра за събрания в Тулса. Видях службата в понеделник как се разкрива пред нас и други служби и Исус ми казваше какво става.

Цялото преживяване продължило около 3 часа. Първата час била откровение, следващата видение.

Господ Исус Христос искаше да покаже Своите планове и че е необходимо ние да Го следваме. Де се стремим към Неговият план. Да се приготви църквата за новото движение на Бог.

Исус споделил духовни истини, които ще отхвърлят църквата в място на свръхестественото. Нещата които са се случвали от време на време ще станат ежедневие. Има движение и Бог желае да влезем в Него. Необходимо е хората да се движат с Моя Дух, иначе Движението на Бог ще бъде изгубено.

Виждах Божият план в контраст на човешките планове. Ще видим неща, които никога не сме виждали, когато влезем в Божия план както за собствения си живот така и за църквата.

Започнах да виждам как хората започнаха да си измислят собствени планове, добри, може би напълно според Писанието.

Аз благославям хората Си доколкото мога. но причината е че нямат движение на Бог, и дълбочина да Потока на Духа е, и пълнотата на проявление на Святият Дух днес е че не отделят време да Ме слушат и да следват Моят план както е представен в Писанието. Колкото по-отблизо следваш Моят план толкова повече моята сила ще бъде в проявление и демонстрация.

Причината че хората се провалят е че имат неправилния план и, цел и стремеж. Исус казал, че Той има план за всяко едно църковно събрание. За това трябва да разберем Божията цел за всяко събрание и тогава ще имаме пълнота на всяко събрание.