1979 година

Юни 1979 година Бог ми проговори и ми каза:

– Аз ти казах,че ще ти се появя и аз съм ти се появявал няколко пъти и ти казах – И ще ти говоря и сега идвам да ти говоря. Първата фаза на движението ти беше12 месеца, една година, втората фаза беше 7 месеца, третата фаза на служението ти беше 29 години и нещо,сега влизаш в 4 фаза на служението си. И Той ми каза, за какво става дума и ми каза точно:

– Тази фаза може да продължи колкото ти искаш. Ако искаш може да продължи още 29 години, така че ако Аз не се върна и ти не си задоволен, Аз съм казал в Словото, че ще те задоволя с дълъг живот, и ако не си задоволен, само кажи и ще ти дам още 10 години и когато свършат тези 10 години пак ще говорим.

Така, че аз ще бъда тук още доста дълго време. Слава на Бог. Амин.

следваща глава 1987 година