1963 година

Януари 1963 г. провеждал събрание в Хюстън Тексас и в края на събранието „Дух на молитва“ слязъл върху цялото събрание. Кенет Хегин казал: „Нека да се молим“ и всеки застанал на коленете си. И когато коленете ми докоснаха пода, аз бях в Духа. Бих казал, че дължа цялото си служение на молитва и на тълкуването на молитвите на езици. Молех се на езици и ходатайствах, стенех и след  известно време, тъй като товарът започнал да се вдига, си помислил – “Би трябвало да съм се молил поне 15 минути“. Но погледнал часовникът си видял, че се бил молил час и 45 минути.

И в края на тази молитва , изведнъж осъзнал, че с пръстите си прави определени движения. Палецът и показалецът били образували кръг и с пръста на другата си ръка, движел върху този кръг, правел една обиколка, после се връщал, докато продължавал да се моли на езици. После правел кръг-три четвърти, после връщал пръста си три-четвърти, после половин кръг и т.н. После спрял и започнал да прави кръг с протегната ръка, по същия начин, правейки все по големи кръгове. След това станал от коленете си и легнал и напарил още по-голям кръг и си помислил “Какво правя?“ След това започнал да се моли на езици и да разбира, че тълкува молитвата си на езици и продължил да прави същите движения, но сега говорил на английски. И думите били от Господ:

– Ти вървиш в кръг в своето служение и ти вървиш в този кръг и след това се връщаш в този кръг и правиш същия кръг, след това отново правиш кръг и се връщаш отново в този кръг… Сега, излез от този кръг. Излез от този кръг изцяло, счупи го и направи друг кръг.

Спри да ходиш повече по църквите, освен ако Аз не ти кажа. Църковните хора са предубедени…Така че не слагай никакво име на събранието, като конкретна деноминация, защото така се изолираш от останалите…Отивай на неутрални места, в зали, в хотели …“Това е първият кръг.

Вторият кръг

– Вземи всичките си Библейски уроци, особено тези,които ги проповядваш сутринта и ги напечатай. Трето – всичките уроци, особено Библейските поучения ги изкарай на касетки. И четвърто излез по радиото и поучавай, не проповядвай, а поучавай.

По онова време имало други проповедници в ефира, но те всички проповядвали, Кенет Хегин бил първият, който започнал да поучава.

И всичко това дошло, в следствие на молитва на езици. “И това не става изведнъж, защото е имало посвещения, които е трябвало да извърша и така малко по малко влизам в тези нови области“.

следваща глава 8 видение - август 1963 г.