1962 година 7 видение

Проповядвах в Хюстън, Тексас декември 62 г. в една малка църква и аз говорих за нещо, което Бог ми беше казал във видение преди около 12 години и тогава разбрах, че го бях изтълкувал неправилно това видение. Така че когато разбрах, казах – Хора, знаете ли, пропуснах нещо, това не означава въобще това, което съм си мислел, до сега. Сега го виждам в съвсем нова светлина. И тогава паднах зад амвона и започнах да се покайвам, да моля Бог. Силата на Бог падна върху мен и аз изпаднах в транс. Когато паднах в този транс и в това видение, имаше една чудесна градина, която видях, която беше оградена с ограда. Беше пълна с всякакви видове цветя и ту бяха всички напълно узрели, напълно разцъфнали. И имаше толкова уникален аромат, че можеше буквално да се види, не само  да се помирише. И тези цветя, започнаха да си издигат аромата към небето и аз се приближих по-близо и по-близо до тази градина. Тръгнах от изток към запад и когато дойдох по-близо можах да видя по средата на тази чудесна градина една малка сграда и от южната страна и от северната страна имаше цветя,които цъфтяха и бяха напълно разцъфтели. И когато застанах до портата, там седеше Исус. И когато стигнах до Него, Той не каза нито дума – Той само отвори вратата и ме хвана за ръката и след това затвори отново вратата. Когато стигнахме до сградата, Той седна от лявата страна, която беше насочена на запад и ме накара да застана до Него. Там аз стоях и погледнах на запад и от там можех да видя това, което ми изглеждаше като река, която тече в градината. Реката беше максимално широка, когато влизаше в градината, поне 50 ярда и от там отиваше към небето и ставаше все по-тясна и по-тясна. И когато аз гледах всичко това тази река започна да става хора, в един момент. И хората започнаха да текат в тази градина. И аз погледах в учудване и казах – Господи, какво е това? И тогава Исус ми каза – Реката от хората, които текат в градината, са тези, които АЗ ще посетя в последните дни и ще ги доведа до пълното спасение и кръщение със Святия Дух.

Аз ще посетя всяка църква, защото има депозирана Истина във всяка църква и върху тази депозирана Истина, АЗ мога да ги благословя. Аз дори ще посетя и другите религии. Навсякъде, където Аз мога да намеря гладно сърце Аз ще ги посетя и ще ги доведа до пълно Спасение и кръщение със Святия Дух. И чудесните цветя и ароматът са хвалението на тези хора, които се издигат към престола на Бог. Тогава аз се видях как проповядвам в баптистки, в методистки, в презвитериански църкви, в Ученици на Христос църкви и тогава за мое пълно учудване аз се видях как проповядвам на римските католици. И всичко това се е случвало и хора са падали под силата на Бог навсякъде. Ние сме виждали как Бог посещава другите деноминации, но не сме виждали да посещава другите религии. Но това идва.

следваща глава 1963 година