1959 година 6 явяване

Февруари 1959 г. Когато Исус ми се яви във видение във Ел Пасос -Тексас. Той ми говори около час и половина относно служението на пророка, защото аз бях влязъл в проблеми,бях паднал и си бях счупил лакътя

И така Бог ми каза – Виж, ти влезе в проблем, защото излезе от Моята съвършена воля. И когато съм имал проблеми аз съм се учил да живея и да ходя според Словото на Бог и във волята на Бог. И когато имах физически проблеми, те бяха когато не бях във волята на Бог в служението си,тогава се появяваше нещо и тогава влизах в някакви проблеми. И така Бог ми каза – Ти излезе от съвършената ми воля, защото твоето служение е служението на пророка и учителя. Ти си обърнал редът. Забеляза ли, че в Моето Слово пророческото служение е изредено преди служението на учителя. Ти си обърнал редът – сложил си първо учителят и след това пророка. Това е извън волята на Бог. Извън моят ред. Пророческото служение е по-важно за църквата от учителското служение. Въпреки това учителското служение е по-важно за църквата от вършенето на чудеса или дарбите на изцеление.

Аз бях изоставил пророческото служение за известно време.

следваща глава 1962 година 7 видение