1957 година

Почти 5 години по-късно, през 1957 г. Исус се появил отново на Кенет Хегин в четвърто видение.

Жена ми си мислеше, че може да кара с моята вяра. Но вие трябва да осъзнаете че съпругата и съпругът са едно физически,но не и едно духовно. Всеки един от нас си е един дух с Господ. Ако те бяха един дух, то тогава единият не може да бъде спасен, а другият не. Но има много такива случаи.

Моята тъща беше изцерена от свръх естествено проявление на Духа,но аз не мога да произведа това свръх естествено проявление,само Святият Дух може да го направи. И нейният тумор беше изчезнал, все едно пукате с игла балон. Но на жена ми туморът започна да става по-голям и по-голям и по-голям. Когато бях в Духа видях, че жена ми ако се оперира ще умре. Затова аз нищо не и казах за това,не я окуражавах. И тя постоянно имаше такива пристъпи, докато най накрая не дойде денят в калифорния-август 57 г. И една вечер ние бяхме легнали да спим и когато се събудих тя излизаше през задната врата и аз видях че тя не знаеше какво правеше, беше като че ли в безсъзнание. Не знаеше какво говори,говореше несвързано. И видях, че тя трепери и най-накрая успях да я утихна,положих ръце на нея, молих се за нея. И предполагам, че след това заспа и се успокои.

И слава на Бог, може да не се молите високо и силно, аз просто застанах до нея, никога не съм я притеснявал, но пледирах случаят си със собственото си разбиране,доколкото разбирах – Казах:

– Сега, Господи не знам всичко, аз съм човек, човек никога няма да узнае всичко. Аз имах нещо вътре в мен, още от времето когато се оженихме, че тя ще умре доста рано в живота, млада и аз казах – Не знам, да ли съм объркал нещо или не, но това нещо е в мен още откогато се оженихме и казах. Господи видях това в Духа (ние бяхме само на около 30 и няколко години) и казах Господи ще те помоля да я пощадиш, да я опазиш. Ако тя сега умре,  аз ще се оженя отново, а аз вече съм обучил нея. Вие се смете, обаче е така. Аз казах – Няма нужда да минавам през всичко това отново. Тя ми приляга абсолютно, идеално. Аз ще те помоля да я пощадиш, да я опазиш да и позволиш да живее.

И аз пледирах моя случай. Бог не ми каза нищо, но аз останах в облата на Духа през останалата вечер и цитирах псалми. Цяла вечер цитирах Псалми, говорех на себе си, както Библията казва – говорете псалми, химни, духовни песни.

Около 3 седмици след това, се върнах в Тексас и започнах събрания в моята първа църква. Аз проповядвах и един дух на молитва слезе върху нас. Всеки започна да се моли, аз погледнах. Никой не седеше на стола си или беше коленичил до стола или дойде до олтара. Платформата беше по-малка, аз седнах долу, коленичих и се молих на чужди езици, би трябвало да съм се моли около 45 минути до един час, не знаех за какво се молех, но изведнъж товара се вдигна и аз спрях да се моля и седнах на стъпалата. Седях и пеех на чужди езици и се оглеждах, гледах другите хора и изведнъж точно пред мен, на един метър, можех да Го докосна – там седеше Исус. Беше облечен в бели дрехи,  може би около метър и осемдесет,метър и осемдесет и пет, около 90 килограма и Той каза

– Синко, отиди и кажи на жена си да се оперира,тя ще живее и няма да умре.

Аз казах:

– Не разбирам това.

– Но това не е твоя работа, ти няма нужда да разбираш, Аз го знам, кажи й да се оперира, тя ще живее и няма да умре. Аз ще направя това. Божествената съдба беше тя да умре, но тя няма да умре, ще живее, само защото ти ме помоли.

Той каза нещо, което съкруши сърцето ми, никога вече то не е същото. Никога не съм бил същият човек от тази вечер насам. Той каза:

– Синко, само защото ти ме помоли. О, ти не знаеш, само как Аз искам да правя неща за моите деца, да ги благославям и да им помагам, само ако те ме молят. Проблемът е че те се молят по неправилен начин, мислят си че искат правилно.

Той продължи да ми говори за две други неща и така всеки знаеше от разговора, че аз виждах нещо, но аз не им казах нищо тогава, прибрах се в къщи, легнахме си и започнах да говоря на жена ми и казах

– Скъпа, Бог ми каза да ти кажа да отидеш да се оперираш.

До тогава не бяхме говорили въобще за операция. Тя каза

– Аз знаех през цялото време, че ще умра.

Аз поради същата причина не бях говорил с нея за това. Това бе едно от най-хубавите преживявания,които ние сме имали в нашия живот. Присъствието на Бог беше толкова реално. Ние имахме вече отговора. Той ще ви говори и вие ще му говорите. Хората трябва да знаят преди да направят някои неща. Какво той ни казва и защо Го казва. Той каза – нека ние пледираме заедно – Той може да пледира своя случай и ние можем да пледирате вашия. Той каза – нека заедно да пледираме.

следваща глава Пето видение