1953 година

Кенет Хегин се молил и изучавал Словото главно нощем. Този навик придобил от месеците, когато бил парализиран. Тогава не можел да се моли през денят, защото при него винаги имало някой. Спомня си, че веднъж се молил цяла нощ, а няколко пъти почти цяла нощ и много пъти по час,два преди да заспи. И много пъти Господ му е говорил нощем.

*****
1953 година

Първото такова преживяване бе през 1953 г. Молех се в Духа в петък през нощта. Тогава видях как ще протече неделната ми служба и аз действах по начина по които се бях видял. И станаха чудесни чудотворни неща

През 1954 г. в Калифорния. Бях си легнал да спя но се събудих с усещане да спешност да се моля и лежах и тихо се молих, без да притеснявам никой до 4 часа през нощта и видях как ще протече следващата служба, както и изцерението на една жена внесена на носилка и така и стана на самата служба.

следваща глава 1957 година