1952 година

Трето видение декември 1952 г. в Оклахома,проповядвайки в една Фул Госпъл Църква. Един семинар продължил 2 седмици преди Рождество. Проповядвахме по два пъти на ден, малко молитва и нямаше предварително подготвена програма. Включително и събота.

Вечерта аз и пастирът се бяхме върнали вече, жена му, предполагам си беше легнала, защото я нямаше, ние бяхме в кухнята и се хранехме с един сандвич и чаша мляко и започнахме да си говорим библейски неща. И когато сандвичът бе наполовина изяден и млякото наполовина изпито, малката му дъщеря дойде и каза: Татко ела да се помолиш за мен ,,преди да легна, защото трябва да стана по-рано сутринта. Вече беше 11часа и половина. Ние си бяхме говорили час и половина и не бяхме осъзнали това. Така, че той тръгна да отива с нея, към спалнята, но стигна до вратата и каза – Ела тук и коленичи ние ще накараме брат Хегин да се моли с нас заедно.

Те коленичили Кенет Хегин, прибрал стола си под масата и станал и когато коленичил без да очаква  като че ли коленичил в един бял облак и цялата кухня се напълни.

Аз все още бях с отворени очи, не ги бях затворил когато коленичих да се моля, но не можех да видя нито масата, която беше до мен или каквото и да е било в стаята. И видях Исус, Който стоеше, там където би трябвало да бъде тавана на кухнята. Служителят и дъщеря му не видяха нищо. Първото нещо, което Той ми каза: Ще те получавам относно дяволът, демоните и обладаването от демони и Той прекара около час и половина да ми говори по този предмет и след това каза – Защото от тази вечер нататък това, което в моето слово се знае като разпознаване на духове ще действа в твоя живот и служение, когато ти си в Духа.

Много хора искат да действат в тази дарба. Не, Той не каза “Ти ще действаш тази дарба, каза тя ще действа, дарбата ще действа, когато ти си в Духа. „За духовните дарби в Първо Коринтяни пише – “всичко това се върши от един и същи Дух, като разделя на всеки особено както му е удобно“. Не както аз искам или както вие искате. Вие не можете да дадете тази дарба сами на себе си, тя се дава, както Духът му е удобно.

В края на това видение един зъл дух, който изглеждаше като малка маймуна изтича между мен и

Исус и разпростря нещо като преграда от пушек или тъмен облак. След това този демон започна да скача нагоре-надолу, викайки с писклив глас. Аз не можех да виждам Исус или да разбирам какво Той казва. През цялото това преживяване Исус ме учеше на нещо. Не можех да разбера защо Исус позволява на демона да вдига такава врява. Чудех се защо Той не смъмри демона, за да мога да чувам какво ми казва. Изчаках малко, но Исус не направи нищо срещу демона. Исус все още говореше, но аз не можех да разбера и една дума от това, което казваше – а трябваше, защото Той даваше инструкции за дявола, демоните и как да упражнявам властта.

Помислих си: „Господ не знае ли, че не чувам това, което Той иска да чуя? Трябва да чуя това. Пропускам го!“ Почти изпаднах в паника. Отчаях се и извиках: „В името на Исус, ти, нечестив дух, заповядвам ти да спреш!“

В момента, в който казах това, малкият демон тупна на пода като чувал с картофи и черният облак изчезна. Демонът лежеше там треперещ, хленчещ и виещ като набито кутре. Той не искаше да ме погледне. „Не само млъкни, но напусни в името на Исус!“ – заповядах аз. Той избяга. Господ знаеше точно какво се случва в ума ми. Аз си мислех: „Защо Той не направи нещо за това? Защо Той позволява това?“ Исус ме погледна и каза: „Ако ти не бе направил нещо за това, Аз нямаше да мога да сторя нищо“. Това бе истински шок за мен – изуми ме. Отговорих: „Господи, знам, че не Те чух правилно! Ти каза, че не би сторил нищо, нали?“

Той отговори: „Не, ако ти не бе сторил нещо за това, аз нямаше да мога да сторя нищо. Четири пъти проведохме този диалог. Той подчертаваше, казвайки: „Не, Аз не казах, че нямаше да сторя, Аз казах, че нямаше да мога да сторя нищо“.

Казах: „Скъпи Господи, просто не мога да приема това. Никога през живота си не съм чувал или проповядвал нещо такова!“

Казах на Господ, че без значение колко пъти съм Го виждал във видения – Той трябва да ми докаже това с поне три стиха от Новия Завет (защото ние не живеем в Стария Завет, а в Новия.) Исус се усмихна и каза, че ще ми даде четири стиха.

Казах: „Чел съм Новия Завет 150 пъти, а много части от него и повече пъти. Ако това е там вътре, аз не знам за него!“

Исус отговори: „Сине, там има много неща, за които не знаеш.“

Той продължи: „Нито веднъж в Новия Завет не се казва на църквата да се моли Бог Отец или Исус да направят нещо срещу дявола. Всъщност да правиш това е загуба на време. Казано е на вярващия да направи нещо с дявола. Причината е, че вие имате властта да направите това. Църквата не трябва да се моли на Бог Отец за дявола. Църквата трябва да упражни властта, която й принадлежи.

Новият Завет казва на вярващите те сами на направят нещо с дявола. Най-малкият член на тялото на Христос има точно толкова власт над дявола, колкото който и да е друг, и ако вярващият не направи нещо относно дявола, в много области няма да се случва нищо. Ние вярваме, че определени хора имат власт. Но Исус каза, че най-малката част от тялото на Христос има точно толкова власт над дявола, колкото всеки друг, и чак когато започнем да вярваме това, ще свършим работата.

Исус продължи: „Аз направих всичко, което ще правя относно дявола, докато ангелът не слезе от небето, не вземе веригата, не го върже и не го сложи в бездната“ (Откровение 20:1-3).

Това бе истински шок за мен. „Сега – каза Той – ще ти дам четирите стиха, които доказват това. На първо място, когато Аз възкръснах от мъртвите, аз казах: „Даде Ми се всяка сила [власт] на небето и на земята“ (Матей 28:18). Думата “сила“ означава “власт“. Но Аз моментално делегирах властта Си на земята на църквата и Аз мога да работя само чрез църквата, защото съм главата на църквата“.

(Твоята глава не може да упражнява власт, където и да е, без твоето тяло.)

Вторият пасаж, който Исус ми даде, бе Марк 16:15-18:

И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват.

Той каза: „Първото знамение, което споменах, че ще придружава всеки вярващ – не всеки пастор или евангелизатор, – е, че те ще изгонват демони. Това означава, че в Мое име те ще упражняват власт над дявола, защото Аз съм делегирал на църквата властта Си над дявола.“

Помни, Колосяни 1:13 казва: „Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.“ (Един превод казва: „Отец ни е освободил от силите на тъмнината.“) Това отново е гръцката дума “сила“, която означава “власт“.

Следващият пасаж, който Исус ми даде, е Яков 4:7: „… Противете се на дявола и той ще бяга от вас“ (предполагаемият обект на това изречение си ти).

Във видението Исус ми даде още един стих, който ни казва да направим нещо относно дявола. Този трети стих бе в Първо послание на апостол Петър. Петър написа: „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне“ (1 Петрово 5:8). Твоят враг означава твоят опонент.

Много хора четат само дотук. Те казват: „О, дяволът ме преследва!“ Те молят за молитва, за да не ги стигне дяволът – но дяволът вече ги е хванал, щом говорят по този начин. Тогава е твърде късно за молитва.

Какво да правим относно дявола? Да се търкулнем и да се престорим на умрели ли? Да си заровим главата в пясъка и да се надяваме, че той ще изчезне? Не, благодаря на Бога, забележете какво се казва, когато продължим да четем. Следващият стих казва: „Съпротивете се нему, стоейки твърдо във вярата, като знаете, че същите страдания [изпитания] се понасят от братята ви в света“. Преводът American Standard Version казва „твоята вяра“ вместо „вярата“. Това ми харесва повече.

В това видение Исус ми каза: „Петър не написа това послание, за да каже на християните: “До мен достигна новината, че възлюбеният брат Павел изгонва демони, че той изпраща кърпички и парчета плат и болестите и злите духове напускат хората, така че предлагам да пишете на Павел да ви прати кърпичка“.

Не, вместо това той им каза да направят нещо с дявола. Защо? Защото имат власт над него. Духът на Бога чрез апостол Петър не би ти казал да направиш нещо, което не можеш да направиш. Причината, поради която можеш да го направиш, е, че всеки вярващ има същата власт, която Павел имаше в Исус Христос. Петър не ни каза, че само Павел може да изгонва демони или че Павел ще се съпротиви на дявола вместо нас. (Защо да караш Павел да го прави, след като ти можеш да го направиш за себе си?)

След това видение, това беше декември 1952 г. аз се върнах в къщи за уйкенда и започнах едно събрание в Тайлър, Тексас, последната неделя на 52 година и продължих в януари 53 г. Ди Ди Уиз беше пастира на тази църква тогава.

И когато Кенет Хегин си разтоварвал багажа от колата и почукал на вратата, пастирът му отворил и го попитал дали си спомня неговата племенница. И ми казал че,сега тя е на 23-4 години и е омъжена и има две малки деца и имала рак на двата дроба и е прикована на легло. И пастирът казал – Надявам се и вярвам,че тя ще бъде изцелена на тези събрания.

– Да, тя ще бъде изцелена по време на тези събрания. – казал и Кенет Хегин, не защото бил воден да го каже, а защото бил вярващ и поради знанието, което имал от Словото.

Ние започнахме това събрание,беше малка църква. В малките църкви аз имам изцерителни събрание само вторник и петък вечер. Така че първата седмица вторник и петък тя беше на легло, но я докараха на събранието, аз положих ръце, тя беше в молитвената линия, но не беше изцелена. След това втората седмица,вторник и петък, отново я доведоха, аз отново два пъти положих ръце, общо четири пъти, но все още не беше изцерена. Тя беше вярваш човек, помазанието бе там, но тя не успя да се хване за него. Ето каква грешка намирам в много хора. В някои области вие може да издържите доста дълго време с вяра. Аз съм го правил за финансите. Ако хората имат критична ситуация, както примерно тази приятелка, ако вие вярвате в Бог, отидете и си вземете проявлението, но ако не вярвате достатъчно, получете максималната медицинска помощ, която можете да получите.

Сега, аз винаги мога да разбера, дали хората получават или не. И ако аз се моля за хора, и тяхната ситуация е много критична и виждам, че не мога да направя връзка с тях, защото ако направя връзката ще имам резултатите, тогава аз ги окуражавам да получат бързо медицинска помощ, защото могат да умрат.

Така тази млада жена бе спасена, член на Фул Госпъл църква, обича Господ с цялото си сърце, не знам защо не е вярвала на Бог, но определено знам това.

И аз не очаквах да се случи това, което се случи. Само преди месец беше това преживяване в тази кухня и видението за което ви разказах. Тук аз положих, четири пъти ръце върху тази жена и сега ще й полагам още веднъж с молитва и с вяра, със всичката вяра, която мога да събера. Не усетих нищо странно, не са минавали никакви искри през мен, тръпки – някога минават наистина, защото можете да усетите Славата на Бог, но тогава нямах нищо необикновено, което да се случи, беше изненада за мен както и за всеки друг. Когато й положих ръка, изведнъж аз бях в Духа. Говора ви за това, какво означава да бъдете в Духа. Когато я докоснах изведнъж бях в Духа. Сега, аз не контролирам това, защото четирите пъти,когато я докоснах преди това, не бях в Духа. Когато и положих ръце очите ми бяха широко отворени, но когато я докоснах изведнъж бяхме в този облак, двамата седяхме в този облак, не можех да видя хората до мен,въпреки че очите ми бяха отворени. Не можех да видя олтара дори,който беше зад нея. Не виждах абсолютно никой. Аз виждах само двамата,които седим в този облак и видях от едната страна на рамото й да седи един демон, изглеждаше като маймуна. Така че аз му проговорих,казах

– Ти ще трябва да я напуснеш.

Сега, хората чуха какво казах, защото аз говорех с глас. Той ми каза (те не го чуваха). Този дух ми каза:

– Определено не искам да изляза, но ако ми кажеш наистина трябва.
Аз казах:

– Да знам, – така че излизай в Името на Исус.

Когато казах това, той падна от нея, както една маймуна ще падне на земята и започна да се тресе и да се гърчи, защото беше уплашен. Той не беше уплашен от мен, но беше уплашен от Исус. Когато казвам, че той не се уплаши от мен искам да ме разберете. Имам предвид, че той не се уплаши от Кенет Хегин, от това,че аз съм Кенет Хегин, той се уплаши от гледната точка, че аз съм син на Бог, защото знае авторитетът ми над него и той се страхува и от вас също. Колко хора от вас се страхуват от змии, по същия начин е – повечето хора се страхуват от змии. Знаете ли че тези хора които изследват змиите са казали, че змиите се страхуват много повече от вас отколкото вие от тях. Понеже вие не го знаете вие бягате като видите змия. И си мисля, че много християни са по същия начин. Те не познават дявола и всичките му армии и се страхуват от тях, така че избягват. Когато всъщност, ако устоят земята си дяволът ще избяга. Абсолютната истина е това. Ето защо Библията казва – “Съпротивлявайте се на дявола и той ще бяга то вас“. И така, когато този демон седеше там и трепереше, аз му казах:

– Сега не само напусни нея, но напусни това помещение в Името на Исус.

Той хукна да бяга по редиците. Аз го видях как избяга през задната врата. В момента, в който той изчезна, облакът се вдигна. И тя си вдигна ръцете и започна да хвали Бог и беше изпълнена със Святия Дух и беше освободена. Тя започна да се моли на езици тогава в Святия Дух. Скоро след това Брат Луис дойде на едно събрание и ми каза – Знаеш ли, последните 16 дена качи около 8 килограма.

Следващото събитие което съм имал. Искам да ви покажа какво значи да си в Духа. Ти можеш ли сам да влезеш там. Не, но ти можеш да се поставиш в позиция, така че ако е Божията воля да влезеш там.

Ако можеше ти сам да влезеш щеше да натиснеш едно копче и да влезеш. Всеки щеше да бъде там през цялото време.

следваща глава 1953 година