1950-1952 година

1950, 51 и 52 година, до третата седмица на декември 52 година, аз служих по този начин. Ако беше мъж служех но по този начин, ако беше дама, взимах една по възрастна дама от събранието, защото децата ми бяха малки и жена ми не идваше с мен, и избирах по-възрастна дама, новородена, кръстена със Святия Дух и я карах тя да полага ръцете си едната отпред, другата отзад и аз слъгах ръцете си върху ръцете на тази дама и тези дами ми казваха тогава – Брат Хегин – това премина праз ръцете ми,можех да го усетя като огън, който преминава през ръцете ми. Това значи, че човекът имаше зъл дух в тялото си, това не значи, че човекът има зъл дух в духа си. Вашето тяло може да бъде опресирано от зъл дух. Дори християни,изпълнени със Святият Дух хора, които не знаят как да стоят срещу дявола. Вашето тяло не сте истинския вие. Вие сте вътре във вас и ме гледате през тези прозорци, които ние наричаме очи. Този човек отвътре е които вярва. Ето къде е проблемът на много хора, че тялото на хората ги доминира, мисленето им ги доминира, те се опитват да вярват със чувствата си, със главата си, вместо с вътрешността си и да го приемат. И най-святият християнин, ако не знае как да вземе властта, която има, дяволът може да влезе в къщата в която живеете. Често използвам тази илюстрация: Вие може да кажете – Аз живея в тази стара къща и има термити в къщата ми. Това не означава че ти имаш термити в тебе. Вижте, тялото ви не е изкупено още – знаехте ли това, ние чакаме, прочетете 8 глава на Римляни – Слава на Бог ще имаме ново тяло.

Все едно аз да имам джобно ножче в джоба си и вие да вярвате, че го имам. Но това не значи, че вече е ваше. Аз мога да ви го подам и аз мога да усетя, кога вие сте го хванали. Духовните неща са също толкова реални, колкото материалните. Мога да ви послужа с това Помазание, но вие трябва да го приемете и мога да разбера, кога сте се хванали за него. То ще влезе в някои хора, но после може да излезе директно от тях. Понякога хората се опитват да го хванат с ума си. Не може да получите нищо от Бог чрез ума си. Бог не е ум, Бог е Дух. Вижте къде е проблемът на повечето хора – главите им влизат във пътя. Те ходят чрез главите си. Библията казва – доверявай се на Бог с цялото си сърце и не се облягай на своя разум-Притчи 3-5, казва това, нали. С други думи може да четете така – не се облягай на главата си, а разчитай със сърцето си. Много хора обаче правят разчитането с главата си, вместо със сърцето.

Вие трябва да вярвате различни неща, за да бъдете изцелен чрез един метод и да вярвате други неща, за да бъдете изцерени по друг метод. Примерно – спомняте ли си двамата слепци,които следваха Исус в 9 глава на Матей. И когато дойдоха при Него, бяха в присъствието на Исус и въпреки това бяха слепи. Исус им зададе въпросът – Вярвате ли, че мога да направя това. Те казаха – Вярваме Господи – Вижте, всичко което се изискваше от тях, беше това да вярват, че Той може. Тогава Той се допря до учите им и каза – Нека ви бъде според вярата и очите им се отвориха. Сега, обаче много хора продължават да вярват, че Бог може и въпреки това са болни,защото някъде другаде бъркат. В 8 глава на Матей дойде един прокажен и каза – Господи, ако искаш, можеш. Способен Си да ме очистиш. Той вече вярваше това, че Бог може да го направи, както слепците трябваше да го вярват, но въпреки това беше още прокажен – къде той се бъркаше – той трябваше да повярва нещо друго в неговият си случай. Неговото нещо беше – дали иска, дали беше волята на Бог да ме изцели. Ето къде повечето хора бъркат. Исус каза – Искам. – бъди очистен. И когато чу Исус, той имаше право да вярва и той го прие.

следваща глава Към 1950