Февруари 1943

„Няколко години преди изцерителното съживление започнало 1947 г. И продължило до 1958 – Бог ме раздвижи да се моля.

Не зная друг да се е молил, но съм сигурен, че е имало защото това е Божият начин, Божите неща първо се измолват.

Аз търсех Бога, защото в нашите служби имаше само езици и тълкувание. 1 Коринтяни говори за 9 дарби. Молих се почти всяка вечер по въпроса, през нощта ставах в 3-4 часа. През зимата се молих по час или два до печката. В три случаи се намирах коленичейки пред канапето във всекидневната, без да зная кога съм отишъл там. Не се молих за нищо друго освен за дарбите на сила.

Не се молих Бог да използва само мен, защото предпочитах да използва някой друг. Мен ме интересуваше на хората да бъде помогнато, църквата да бъде разширена и славата да бъде дадена на Бога. Просто постоянствах в моето молене.

Един ден отидох в моя кабинет да си приготвя службата за неделя. Бях подтикнат да се моля толкова силно, че коленичих и се молих 5 часа, това е най-дългата молитва на езици, която съм имал.

Казах – Господи молил със се за проявленията на Святия Дух и не зная как да се моля както трябва и за това се моля на езици в Святия Дух, разчитайки на Теб да го измоля, „да го измоля през“.

След 5 часа молитва от мен изригна един фонтан. Святият Дух ми даде слово на мъдрост. Аз си взех бележникът и го записах: “Февруари 1943 г., При края на Втората Световна Война ще дойде изцерително Съживление в Америка“.

Някои християни казват – “Никога не получавам нищо от Бога“. Зная, защото никога не стоиш в Божието присъствие достатъчно дълго, за да получиш нещо, когато е дошло, вече си си тръгнал.

Следващата година проповядвах това в Ралито на младите хора в Лон Вю Тексас, когато направих това публично обявяване на Божия план, Божията сила падна в събранието. Всеки проповедник изтича на олтара, всеки, които присъстваше и млад и стар падна на коленете си.

Съживлението започна през 1947 г. И имаше 120 служители сред тези, които бяха в Гласа на изцерение“.

следваща глава УЧИТЕЛ