УЧИТЕЛ

юни 1943 година

Юни 1943 г .в 3 часа след обед, четвъртък, бил в дом на пастир, бил си легнал, после станал, отишъл до кухнята, взел си чаша вода, изпил я, върнал се в стаята и точно когато влязъл вътре, “нещо слезе върху мен“. Почувствал, че все едно дреха била хвърлена върху него, както когато Илия хвърлил кожуха си върху Елисей. “Нещо невидимо стоеше в тази стая, аз не го очаквах, аз просто си говорех на Бога, аз Му говоря през цялото време… Почувствах помазанието физически и влезе вътре в духа ми и тогава казах на висок глас: “Сега вече мога да получавам“.

По това време имали в църквата вечерна молитва всяка сряда по два часа вечерта. Идвали само жени и той започнал един час да ги получава, нещо, което не правил преди, а вторият час продължавал в молитва. Чувствал по-голямо помазание от когато и да било. По-рано проповядвал силно динамично, разхождайки се по амвона, а сега стоял на едно място и поучавал и помазанието било толкова силно, че едва стоял на краката си. И без да рекламира тези събрания станали по-посещавани повече от неделните служби.

следваща глава 1947