РАЖДАНЕ

Кенет Хегин има по-голяма сестра Олета  – с 4 години, по- голям брат с 2 години и по-малък със 7 години.

Майка му Лили се омъжила на 19 години за баща му Джес Хегин. През 1917 година родителите на баща му били милионери. Баща му имал четири сестри и той като единствен син бил разглезен и не е бил възпитан да носи отговорности в живота и често напускал жена си ,докато накрая съвсем я изоставил. Това станало ,когато брат му Пат бил на няколко месеца.Така ,че Кенет Хегин имал малко и смътни спомени относно баща си.

Майка му се омъжила за съпруга си без одобрението на родителите си. Те я предупреждавали ,че този мъж не е за семеен живот ,но тя не ги послушала. Така, когато била бременна с Кенет Хегин, зарязана за пореден път от мъжа си, стояла и гладувала няколко дни наред. Накрая си казала – “Въпреки гордостта си, заради бебето ще отида при родителите си.“

Тръгвайки към дома на родителите си, разстоянието не е било много голямо, близо до къщата на“леля Мария“, тяхна роднина, изведнъж чула шум, като от силен вятър в листата на дървета. А там не е имало дървета. Тя погледнала небето, нямало облаци, нито вятър. Тогава съзряла едни бял облак, които се спускал към нея и в облака бил Господ Исус Христос. Той й казал:

– Не се бой, детето ще бъде родено. Кръсти го… (Кенет Хегин не казва името, което Исус й казал и което майка му не му е дала. Според други източници името било Йоан, като самото име изявява служението на Кенет Хегин преди завръщането на Исус.)

В крайна смета, тя била баптистка, а майка й методистка и те по онова време не знаели много за виденията и тя толкова се уплашила, че хукнала да бяга. Когато влязла в дома на родителите си, майка й Сали казала: – “Лили, какво има, да не си видяла призрак.“ И така майка му разказала на баба му за случката и те решили на никой да не казват, за да не ги помислят за луди, защото такива неща не били приети в църквите им по онова време. Но въпреки това те имали вяра относно живота на Кенет Хегин, вследствие на това видение.

Когато Господ Исус Христос се явил на Кенет Хегин за първи път през 1950 г. в северен Тексас, градчето Рокуол, на 25 мили от Далас, Господ Исус Христос му казал:

– Призовах те преди да се родиш и ангелите ми са те пазили, както казах на майка ти, въпреки че сатана се опита да те убие при раждането ти и много пъти след това.

Това станало в събота вечерта,а в неделя следобед майка му им дошла на гости и в понеделник на закуска Кенет Хегин й казал, че Исус Христос му се явил и му казал,че Той й е говорил за раждането му и попитал, защо не му е казала за това?

Тогава майка му скочила като попарена и казала:

– А каза ли нещо за името, с което да те кръстя?

И така майка му била в много тежко състояние и техният семеен лекар д-р Ъруин, се посъветвал с още двама лекари и тримата взели решение, че не е възможно нормално раждане и че един от двамата – майката или детето ще умрат и решили да спасят майката. Следствие на което го извадили преждевременно.

По онова време раждането ставало по домовете. А й самите доктори не ходили да учат в университет, а бъдещия лекар ставал ученик на друг лекар, четял му книгите и се явявал на изпити и така ставал лекар.

Раждането било много тежко, имало голяма опасност майка му да умре и докторът прекарал почти два дни у тях.

Когато го извадили бил черен, неприличащ на човек, малко над 900 гр. (с пелините и дрехите) и без признаци на живот. Д-р Ъруин казал на баба му, че детето е мъртво, така че няма нужда да го записва в общината. Ако бил на нейно място щял да взема една лопата и да го заровя в градината.

Когато след известно време състоянието на майка му малко се стабилизирало, а докторът отишъл да вземе още лекарства, баба му отишла да го зарови в градината. Но там тя видяла в него признаци на живот и го върнала в стаята, изкъпала го, повила го в пелини и го притеглила. Когато докторът се върнал тя го попитала как да го нахрани. Д-р Ъруин отново възразил,че е мъртъв,но баба му настоявала и той и дал съвсем малка кутийка със сухо мляко. Тя взела капкомер и го хранела през целия бебешки период, предимно с краве мляко от кравата, която имали. А майка му била в безсъзнание в продължение на седмици.

И така станало, че той бил записан в общината като мъртвороден. По онова време почти до началото на Втората Световна война са нямали акт за раждане и когато отишъл да си извади такъв, взел със себе си свидетели, които да потвърдят, че е живороден.

Кенет Хегин се родил с деформирано сърце и неизличима болест на кръвта.

Когато баба му го хранела с капкомера, ако му пуснела в устата повече от една капка, той започвал да се задушава и да става черен.

следваща глава ДЕТСТВО И ЮНОШЕСТВО