Първо видение на Исус Христос

„През 1950 г. чух глас от Небето, толкова реален, все едно ми говори човек: Той ми каза – Искам да научиш моя народ на вяра. Аз съм ти открил достатъчно от Словото и ти имаш вече достатъчно опит. Проповядвай, учи хората на вяра, това което Аз съм те научил.“

1950 година
Първо видение на Исус Христос

През 1950 година една Фул Госпъл църква в Рокуол, на 25 мили от Далас, Тексас, го поканила за гост говорител за две седмици, като проповядвал всяка вечер. Били опънали малка палатка, събиращо до 60 човека. Хората, които идвали били предимно фермери.

Втората събота – вечерта, било валяло непрекъснато и изобилно целия ден и се събрали 40 човека, с него включително. Съпругата му не дошла тази вечер.

Тъй като всички били вярващи той проповядвал поучение, след което казал – “Нека да се помолим“. Палатката на места прокапвала, така, че хората се събрали около една пейка и черга пред амвона, където било сухо. И тъй като нямало място за него, той решил да остане да се моли на амвона, като придърпал един сгъваем стол, отляво на амвона. Някои започнали да се молят на чужди езици. Докато коленичил се молил на езици, някъде около 40 минути чул глас на английски – “Ела тук горе“. Той мислел, че всички чуват този глас и решил, че някой иска да наруши събранието, и че пастирът ще се справи със ситуацията и продължил да се моли. Палатката не била висока и той си помислил, че на близката височината до самата палатка е застанал някой мъж и вика от там, като се опитва да наруши събранието. Чул гласът втори път и отново не реагирал. Но третият път думите били – “Ела тук горе, при трона на Бог“.

Той отворил очите си и погледнал нагоре, и вече виждал в Духа, не виждал палатката, а видял Господ Исус Христос, там където би трябвало да бъде върха на палатката. И все едно излетял, за да отиде до Него. И Господ му казал  – “Нека отидем до Престола на Бог“. Нагоре двамата започнали да се издигат през облаците,подобно на самолетен полет. Издигали се докато стигнали престола на Бог. Първото ,което му привлякло вниманието било Дъгата. Тя била чудесна, неописуема. От двете страни на трона имало същества с крила, доста големи,огромни и когато те се изкачили, съществата сгънали крилата си, „преди това бяха разперени и аз виждах ,че устните им се мърдат, но не можех да чуя какво всъщност казваха. Когато стигнете по-близо можете да чуете, но те неговореха на английски. И те затвориха устата си и сгънаха крилете си, когато Исус дойде.“ Те имали огнени очи, доста големи и те стояха навсякъде по главата им и гледали във всяка посока без да обръщат главите си.

Когато Кенет Хегин погледнал към Бог, Исус му казал – “Няма да гледаш в Лицето Му“. “Но Кенет Хегин и така не е можел да гледа, защото между тях имало спусната прозрачна завеса, дотолкова, че да може да различи само Бог като силует и приличал на човек седнал на трон.

Тогава Кенет Хегин погледнал към Исус и когато го погледнал в лицето, се свлякъл в краката му. “Най-впечатляващо в Исус били очите Му – като кладенци с жива любов. Кладенци дълбоки по половин миля. „Лицето Му и очите Му ме привлякоха и аз се стопих в тях, в топлината Му и паднах в краката Му. “И извикал – “О, Господи, никой не е толкова недостоен, колкото съм аз , да погледне Лицето Ти.“Тогава Исус, доста твърдо му казал – “Стани, на краката си “Кенет Хегин станал треперейки.
Исус посочил с пръста си към него и казал:

– „Ти си достоен да гледаш Лицето Ми! Защото, Аз съм те призовал и измих от всичкия грях с Моята Скъпоценна Кръв“.

Аз станах и вече не треперех, не се страхувах повече.

След това Исус, отново го посочил и му казал:

– Аз съм те призовал, преди да бъдеш роден,Аз те отделих от утробата на майка ти. Сатана се опита да унищожи живота ти, преди ти да бъдеш роден и много пъти след това, но Моите ангели са те пазели и са те носили до днес.

И така Исус говореше за първата фаза на моето служене-Когато ти напусна последната си църква-аз бях пастир за около 12 години и след това имах още две години в ходене от църква на църква, служение по полето, така че проповядвах 14 или 15 години и всъщност дори 16, защото първите две години не бяха пълно служение и така Той ми каза:

– Когато ти напусна последната си църква тогава ти влезе в първата фаза на служението, което Аз имах за теб.

Сега, някой хора никога не разбират сериозността на някои неща.

И аз спорех с Бог затова и казах:

– Скъпи-Господи искаш да кажеш, че аз съм бил през всичките тези години на служението и докато не напуснах последната си църква миналата година, искаш да кажеш,че тогава влязох в първата фаза на служението си.

– Да-каза Той-точно така. Когато ти напусна последната църква, в това време ти влезе в първата фаза на твоето служение. Това, което Той имаше предвид бе служението, което Той имаше за мен. Аз проповядвах през всичките тези години и не бях влязъл вътре.

Много трудно можете да започнете с точното служение, което Бог има за вас, трябва да се докажете верни на Бог и да минете през определена подготовка, така че да влезете в това, което Той има за вас. И така Господ ми каза

– Някои служители живеят и така си и умират и никога не влизат дори и в първата фаза на служението, което Аз имам за тях.

Можеше да пропусна това, да остана там където си бях и да не слушам.
Някой ще каже – Защо Бог не ти каже?

Виж, ти трябва да имаш малко време през което да контактуваш с Него. Не е въпрос ти да чакаш него, Той чака тебе. Аз си спомням, когато аз се затворих в моята църква и започнах да чакам Бог, Той започна да ми говори за другото служение и аз си спомням как казах на Бог

– Господи чакам те вече 10 години.

Той каза

– Няма нищо такова-Аз чакам тебе в продължение на 10 години. Чакам те 10 години за да направиш необходимото посвещение, за да Ми се покоряваш и да вършиш моята воля.

Той каза

– Ето защо много служители умират млади, ето защо много служители умират на средна възраст и не изживяват пълнотата на живота си.

Защото са в позволителната воля на Бог. Когато си в позволителната вола на Бог не можете да изисквате Божието най-добро. Когато имате чувството че си миете краката с чорапите, имате чувството че нещо не е наред тогава не сте в Божията съвършена воля.

Много от служителите не са отишли наистина пред Бог за да разберат “Какво Той има за мен“. Някой от вас са влезли в офиса на някой друг нарочно. Когато се свързах с „Гласът на изцерение“ и ние се събирахме заедно, веднъж един служите каза

– Не зная дали Бог ме е призовал да върша това, но тъй като имаше друг служител и си казах – щом той е успял и аз мога да го направя.

И аз си записах в моя дневник – този човек ще умре млад. И той наистина умря млад. Защото той е влязъл в офиса на някой друг. Това е опасно нещо. В Стария Завет ако влезете там където не трябва – веднага ще умрете на място, в Новия Завет, поради благодатта вие може да забавите една или повече години, но рано или късно това нещо ще ви настигне. Не значи че ще бъдете загубени в ада, но няма да изживеете пълнотата. Не може да изисквате пълнотата на благословенията на Бог, ако не сте там където трябва.

Исус продължил:

– От една година ти си в първата фаза на служението си (от февруари 49 до януари 50) и в първата фаза на твоето служение ти беше неверен.

Аз започнах да викам, хванах се за корема и казах:

– Господи удари ме под кръста с юмрук!

Но Той каза:

– Така е, ти беше неверен. Не беше покорен, не направи това което казах, не ми се покори напълно.

Ето защо имах борба. каква борба! Каква борба има тази година – финансово нищо не вървеше, бях в дупката,дългове се качваха постоянно, приятели трябваше да идват и да ми помагат, да вземам пари назаем, за да продължавам да ходя в непокорство.

Аз продължих да споря. Казах

– Скъпи Господи – Ти каза – Напусни църквата и аз напуснах църквата, Ти каза излез на полето и аз излязох на полето.

– Да, – каза Той – ти го направи , но докато беше вън ти не направи това, което ти казах да направиш. Ти не каза на хората това, което Аз ти казах да кажеш и беше неверен.

Аз не служих по начина, по който Той ми каза да служа. И аз разбрах че това е вярно и отново паднах  по лицето си, пред краката Му и казах

– Скъпи – Господи простими – прав Си. Прости ми!

Не осъзнавах това, вижте приятели това можете лесно да го пропуснете. Аз мислех,че само защото съм напуснал тази църква съм се покорил на Бог. Но тава е частично подчинение. Вие трябва да направите това което Той казва да направите.

Той каза

– Добре, стани, простих ти.

И така аз станах

– Сега, Той ми каза – 19 януари 50 г. (четвъртък)

– Ти влезе във втората фаза на твоето служение.

Втората фаза на служението ми беше от тогава до 3 септември 50 г. Тоест около 7 месеца.

Той каза:

– През този период ти беше верен. Ти направи това което ти казах да направиш и каза това което ти казах да кажеш и ми беше верен. Сега е време да влезеш в третата фаза на служението си и ако ти бъдеш толкова верен в третата фаза на служението си както във втората, тогава ще ти се появя отново и ще ти говора отново и ще влезеш в четвъртата фаза на служението си.

Тогава Той ми каза:

– Протегни ръцете си и след като протегнах ръцете си Той с пръст докосна дланите на двете ми ръце и те започнаха да горят като запалени въглища и Той ми каза:

– Коленичи пред мен –  и аз коленичих там и Той положи ръцете си на главата ми и ми каза:

– Призовах те и те помазах и ти давам специално помазание да служиш на болните. Тогава ми каза – Стани сега на краката си и аз станах и Той каза – Разбираш, че това не е единственият начин да се служи на болни.

Аз казах – Да естествено,аз съм вече в изцерително служение 6 години и съм изцерявал хора чрез други методи.

Исус дал разяснение относно „специалното помазание“ от Деяние на апостолите, където пише,че апостол Павел е вършел особено велики дела. Също и относно чувстването на силата на изцерение е Библейска,защото пише, че Исус усети, че сила излезе от Него в случката с жената с кръвотечението.

В служенето по този начин има две неща, които са нужни – вяра и сила. Забележете че Исус наблегна не върху силата, с която бе помазан, но върху вярата на жената – Дъще – твоята вяра те изцели. Тоест вярата задвижва тази сила .Ето защо Исус ми каза -Това помазание няма да проработи, ако не кажеш на хората точно това което ти казах. Кажи им че си Ме видял, кажи им че съм ти се появил, че съм ти говорил, кажи им че съм положил пръста върху ръцете ти,кажи им че съм те помазал, кажи им че съм ти казал да им кажеш,че ако те повярват.

Исус каза – Това е най-ниското ниво, на което човек може да получи изцелението си. Вие знаете че има хора, във волята на Бог, чрез дарбите на Святия Дух, без никаква вяра от тяхна страна и те да бъдат изцелени. Ние знаем че и бебетата християни са били носени чрез вярата и молитвата на други хора и не те са получили изцелението, но някой друг го е получил за тях.

Вие правите приемането. Ето защо Той искаше да го знаете. Той каза

– Ако те повярват това,че ти си помазан. Кажи им, че аз съм ти казал,да им го кажеш,че ако те повярват това, че ти си помазани приемат това помазание. Ако те повярват и го приемат, силата ще излезе от ръцете ти и ще ги изцели и ще изкара демоните от тях, които ги тормозят. Когато служиш на болните полагай едната си ръка от едната страна на тялото, другата от другата страна. И Той ми каза, (този път Той го нарече „огън“, до сега Той го наричаше – “Помазание“, “Помазание“, “Помазание“…после “силата“), ако огънят скача от едната ръка на другата и обратно тогава това е случай с демон, ако не, е просто случай на изцерение.

следваща глава 1950-1952 година