Пето видение

1958 г.
Пето видение

В Калифорния, в Лонгбийч и отивах на друго място и натоварих караваната и се преместихме там ,застанахме на паркинга. Понякога, не всяка година, понякога по-често, а понякога няколко години не се случва, понякога, точно когато слънцето се показва и изведнъж аз ставам в леглото си – от дълбок сън се събуждам и знам че е странно, но винаги ми изглежда като един глас, който ми говори

– Има рецесия, която идва, приготви се – не депресия, но рецесия.

Като пастир аз изследвах всичко през нощта, аз съм най-нащрек през нощта. Обикновено ние лягаме между 12 и 2 часа през нощта.

Аз не обърнах внимание тогава на тези думи. Не само Духът на Бог ми каза това, но още едно свръх естествено преживяване имаше, около 2 месеца по-късно и аз позволих то да премине отново покрай мен и влошаването на пазара дойде 1957 г. И аз бях вътре със сто долара всеки месец в продължение на 12 солидни месеца. Имахме достатъчно пари само да свържем двата края и освен това влизахме със сто долара вътре, постоянно. Нямах нищо, с което да взема на заем, но имах застрахователни полици –  осигуровки живот. Имах тези полици, защото, когато още не бях спасен, защото на много места се нуждаех от тях и си бях купил такива полици и ги бях изплащал в продължение на 20 години. Това беше моят начин за спестяване на пари. И аз се молех, молех се като буря и Бог ме благославяше – аз полагах ръце върху болни и те се изцеляваха, хора се спасяваха, Дарбите на Духа действаха, но Той не ми казваше нито една дума относно финансите ми.

Празно. Когато вие нараните Духа, Той също няма да ви говори.
Започнах събранието в Тексас, последната неделя на декември 57 г. и продължихме и 58 г.

През 1950 г. Бог ми беше говорил за просперитета, за финансите и аз бях сложил всички тези закони в действие, бях оправил всичките си изповеди, но цялата тази година бях много на червено.

Една вечер в тази църква Духът на ходатайство слезе върху нас. Аз свърших посланието си доста рано. Нямаше нужда да моля някой да се моли, всеки удари пода моментално или дойдоха отпред или коленичиха до седалките си. Никой не седеше на стола си. Така че аз взех един стол и коленичих до него и започнах да се моля. Трябва да сме се молили около 45 минути до час. И най-накрая се изправих и седнах на стола. Други хора също направиха това и аз седях на този стол и пеех на чужди езици, когато изведнъж, както виждам този човек, там седеше Исус. И Той ми говореше за три неща. Първо за моето служение и най-накрая дойде до това, което ме интересуваше. Трета точка, Той каза – сега относно финансите ти. Аз ти говорех чрез Духа Ми, и видях, че ти не слушаш, затова изпратих и ангела Си в Калифорния и той дойде при теб, но ти не слушаше, така че те оставих на мира, сам. Оставих те да изстрадаш всичко това. Той започна да ми говори, за това как да се обърнат нещата и каза какво ще се случи следващите три месеца и то се случи точно така, както го каза. Толкова се радвам, че излязох от това.

За да се радваш на освобождението си Бог ти е дал Духа Си. Да се насладиш на освобождението си от унищожението, от унищожението на твоят мир, здравето ти или каквото и да е Той ти е дал Духа Си.

На нас ни е казано в Галатяни да ходим в Духа и така няма да угаждаме на плътските страсти. Тази дума плътска страст не означава само страст, някъде тя е преведена като желание. Нашите плътски желания, понякога са себични и ни вкарват в проблеми. Но да бъдеш научен, инструктиран и напомнен от Духа, Който живее вътре в теб – това наистина е перфектно осигуряване от нашия Небесен Отец.

следваща глава 1959 година 6 явяване