ИЗЦЕРЕНИЕТО

Така че аз винаги бях благословен когато се молех. Така, че аз се помолвах и изпитвах екстаз и бях благословен, защото се почувствах по-добре духовно и в това състояние на екстаз и благословение аз базирах вярата си на това, което почувствах и казвах: – Е вярвам,че съм изцелен, понеже се чувствах по-добре духовно, но тогава проверявах сърцето ми и то не биеше правилно, и тялото ми все още беше парализирано, особено от кръста надолу никакво чувство, мъртво и аз започвах да плача, защото си мислех, че съм повярвал“.

ИЗЦЕРЕНИЕТО
8 часа сутринта втората седмица на август 1934 г.

Сутринта майка му го изкъпала и го оставила на две възглавници повдигнат и Библията отворена на Марк 11:23-24.

„Аз бях цитирал този стих хиляди пъти, като се опитвах да разбера, как да работи за мен. Така, че го прочетох отново, нависоко във стаята: “Затова ви казвам всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще го имате“  И аз се помолих и казах – Скъпи Господи Исусе Ти каза точно тук, когато беше на земята – каквото искате – аз искам здраво тяло. Ти каза, когато се помолите вярвайте и аз се помолих и вярвах. Сега, ако ти стоеше тук до леглото ми във физическо тяло и протегнеш ръката Си и хванеш ръката ми, както прави майка ми и ме погледнеш в лицето и ми кажеш – „Синко, проблемът е че ти невярващ“, аз ще трябва да ти кажа скъпи Господи Исусе – “Лъжеш, аз определено вярвам“  и когато казах това Той ми проговори.

Господ ни говори чрез Словото Си ,но Той ни говори и чрез Духа Си. Духът Му беше в мен и аз чух тези думи вътре във мен, в духа ми, долу тук.

Той ми каза:

– Ти определено вярваш,наистина,според колкото знаеш.

Това беше едно от най-великите откровения, които бях получавал относно вяра. Ти не можеш да повярваш извън това което знаеш.

Това не значи ли, че не вярвам достатъчно – да защото не знам достатъчно. Това значи,че ако трябва да вярвам повече, трябва да знам повече. Много хора се молят за повече вяра. Не се нуждаем от повече вяра, а от повече знание. Вярата идва от знанието.

Вярата е това ,което акомпанира знанието. Не се изисква никакво усърдие от интелекта на човек да бъде спасен.

И Духът на Бог продължил:

– Тази последна част, върви заедно с целият стих.

Аз цитирах – „желаеш, молиш се вярваш“ – две трети от стиха и Божият Дух му цитирал – “И ще имате тези неща“.

И изведнъж аз го видях и започнах да казвам високо в стаята – виждам го, виждам го, виждам го.

Не само видях какво трябваше да направя, но и видях къде съм пропускал.

Той ми каза:

– Когато ти се молиш и вярваш,че ще получиш-това е твоята работа.

И аз си казах: – значи, аз трябва да вярвам, че съм получил, докато все още лежа тук парализиран. Докато аз лежа тук на леглото, сърцето ми все още не биеше правилно, но аз трябваше да вярвам, че съм получил изцерение за тялото си. Кръвта ми може все още да бъде с цвят на портокал, но аз трябвам,че съм получил, не че ще получа, а че съм получил изцерение за моята болест, кръвна болест.

Той каза, че ако аз вярвам, че съм го получил, Той ще направи така, че да го получа наистина.

Сега, аз не очаквах наистина да стане толкова бързо, но определено очаквах да стане.

Моята част беше да вярвам,че съм го получил и Неговата чест беше да стане така, че да стане.

Не е моята част да направя така, че да стане, моята част е да вярвам, че съм го получил, а Неговата част е да направи така, че да стане.

Така че аз започнах да казвам високо на глас докато лежах:

– Аз вярвам, че получавам изцерение за моето сърце, аз вярвам че получавам (никога не бях чувал някой да го прави – помислих си че съм намерил нещо в Библията, за което никой друг не знае нищо), аз вярвам, че получавам изцерение за парализата, аз вярвам че получавам изцерение за неизличимата кръвна болест, аз повярвам че получавам изцерение от главата до петите,

Дяволът няма да ви пусне толкова лесно, той ще се бие за всеки сантиметър, за всеки половин сантиметър по пътя докато стигнете,всеки една четвърт от сантиметъра, 1/16, 1/32 от сантиметъра.

Моментално имаше глас, тук отгоре, който говореше на главата ми и ми казваше

– Сега ти изглеждаш много смешно,казваш,че си християнин, а вече започна да лъжеш.

Аз моментално казах на глас

– Не съм излъгал.

Този глас отново проговори и каза

– Да, излъга!Ти каза, че си изцерен, а ти всъщност не си.

Погледни тялото си,все още си парализиран, почувствай сърцето си.
Аз казах-

– Хей, слушай – не съм излъгал.

– Да, излъга. Не знаеш ли че се казва в Откровение, че всички лъжци имат дела си в огненото езеро,което гори с огън и жупел, а ти излъга. Ти каза, че си изцерен, а всъщност не си. Погледни тялото си, почувствай сърцето си

Аз казах :

– Мистър дявол, я почакай да чуеш какво ще ти кажа. Не съм лъжец. Ти си лъжец. Ти си лъжец, защото Исус каза, че ти си лъжец. Това го знам. Така, че лъжец сега слушай – Не съм казал, че съм изцерен защото изглеждам по-добре, не съм казал нищо за това как се чувствам (Някъде в Библията да сте прочели, ние вярваме в това което виждаме. Някъде в Библията да сте прочели – ние ходим чрез чувства) Ако казвах, че съм изцерен, защото изглеждам така – бих излъгал наистина. Не съм казал нищо за това дали съм почувствал или видял. Аз казах, че вярвам че съм получил изцерението си. Сега, ако не можеш да четеш дяволе, аз ще ти го прочета и му го прочетох. Исус го каза. Ако искаш да спориш за това отивай да спориш с Него, не спори с мен, аз не съм го казал, аз просто го вярвам.

И тогава получих подтик да започна да хваля Бог. Не можех да вдигна ръцете си, всичко което можех да направя като лежах по гръб на тези две възглавници е да сложа лактите си на края на леглото и леко да ги повдигна и започнах да казвам:

– Слава на Бог,Слава на Бог, благодаря Ти Исусе, вярвам че получавам изцерението си, Слава на Бог, според Марк 11:24 аз вярвам, че съм получил изцерението си, Слава на Бог, благодаря Ти Господи, благодаря Ти Исусе.

Никога не бях чувал някой да прави така, но имах подтик да го направя. Духът на Бог винаги ще ви води правилно. И тогава Той вътре в мен ми каза-

– Сега ти вярваш, че си здрав.

Аз казах – Да, определено вярвам, че съм здрав.

И този вътрешен глас ми каза-

– Стани тогава, е хората трябва да са станали вече, десет и половина сутринта е.

Сега, аз имах още една битка между умът и сърцето си. Когато ходите чрез умът си дяволът ще ви бичува всеки път. Когато дяволът ви държи в арената на разума, тогава той ще ви побеждава при всяка една битка. Но ако вие го държите на арената на вярата, вие ще го победите във всяка една битка.

Аз бях парализиран човек и знаех,че такъв човек не може да стане и да ходи, но Той ми каза – “Ставай“.

Така, че аз се опитах колкото можех да се избутам най-накрая докато можех да седна на леглото. След това хванах единият си крак с двете си ръце и се опитах да го измъкна, опипах прасеца си, бях като скелет, измъкнах и другия крак и седнах там и се опитах да се извърна така че краката ми да слязат надолу и те паднаха на пода, както падат няколко пъна-дървета. Ако аз бях чрез чувства аз определено можех да видя, че те са долу, но от кръста надолу, аз нечувствах абсолютно нищо. Тогава се опитах с ръцете си да се хвана за края на леглото, нямаше никакво доказателство за изцерение, бях сам в стаята. Така имах подтик да си вдигна ръцете, но знаех,че ако го направя краката ми няма да издържат и ще падна на пода. И така аз вдигнах едната си ръка и казах:

– Искам да провъзглася в присъствието на Всемогъщия Бог и Господ Исус Христос и Святият Дух и всичките святи ангели, които присъстват тук и искам да извикам също и дяволът, самия сатана, всичките демони и зли духове, че според Марк 11 глава 24 стих аз вярвам, че съм получил изцерението си.

Сега, когато аз казах това, аз усетих вече нещо. Усетих нещо което започна да слиза върху мен. Аз тогава разказах – 34 година още и не съм успял да подобря този израз, който използвах тогава, казах, че като че ли някой застана над мен и изля една кана с мед върху мен. Можех да усетя как ме удря във главата и как започва да тече надолу и беше толкова топло и аз можех да го усетя как то мина през главата ми и как мина през рамената ми и как слезе надолу по ръцете ми и накрая на пръстите ми и как отиде по-надолу по тялото ми и стигна под кръста ми и започнах да чувствам отново нещата да се възвръщат и след това стигна до краката ми, до пръстите ми и аз стоях прав с вдигнати ръце и хвалех Бог.

Божието Слово работи.

След изцелението си Кенет Хегин продължава да ходи на училище. Всеки ден, отивайки на училище се е молил Бог да му даде благоволение пред учителите и да стане 10 пъти по-добър ученик. До тогава той е би с добри оценки, но вследствие на молитвите си става пълен отличник и паметта му до толкова се усилва, че е в състояние да запамети всеки нов текст, които прочете само веднъж. Така, той е известен и с това,че е знаел големи части от Библията наизуст.

следваща глава В СЛУЖЕНИЕ