Битка за изцерение

Марк 11:23-24

След като се новородил Кенет Хегин всяка вечер хвалил Бога, за това че не е отишъл в ада. Лекували го няколко доктора. Единият от тях д-р Ес, който бил практикувал в световно известна Моа клиника му казал, че в медицината няма случай при който човек болен с неговата болест да е преминал 16 години. И така малко преди 16-я си рожден ден Кенет Хегин легнал на легло, прикован и почти напълно парализиран в продължение на13 седмици, от който 9 седмици бил в безсъзнание. На три пъти по две седмици и веднъж цели три седмици бил в безсъзнание.

Когато бил в съзнание ,сутрешните часове можел да чува и съвсем леко да говори, но при вълнение само боботел и нищо не му се разбирало. Веднъж, идвайки в съзнание д-р Робъртъсън, който бил член на неговата църква, му казал,че предпочитал да казва на пациентите истината и че ще е откровен с него. Казал,че може да си отиде всеки момент. Че неговото сърце не само е деформирано , но и белите дробове и всичко в гръдния му кош е деформирано. Освен това и кръвта му е болна. Така, че и сърцето му да е здраво и гръдният му кош да е здрав, само болестта на кръвта – (белите кръвни телца изяждали червените по-бързо отколкото медицината може да се намеси), – пак ще умре, затова нека се приготви и да бъде готов.

Така, че когато Кенет Хегин прочел Марк11:23-24 дяволът му казал в ума, че това се отнася за духовните неща, не е за здраве, нито за финанси. И Кенет Хегин му повярвал. Но вътре в себе си знаел, интуитивно, дълбоко, че той не трябва да умира, че може да бъде изцелен и че всичко, от което има нужда е вътре в Библията.

Но той бил в голяма зависимост от доктрината на неговата баптистка църква. Той вярвал само на баптистите и вярвал, че Исус Христос и апостолите са били баптисти. А в неговата църква не вярвали в изцелението. За болните се молили с думите – “Господи да бъде твоята воля“ и излизало, че ако е Божията воля да живее – да живее, а ако не е – да умре.

Той четял Марк 11:23-24 и прочитал – „Всичко, което поискате“ и казвал: „Господи , ако сега умра никога не съм живял наистина! И нещо в него му казал и му дошла тази идея, ако този стих, значи това, което пише, „то аз ще стана от това легло“.

Затова той много искал неговият пастир да дойде и да му каже вярно ли е Словото от Марк 11:23-24 или наистина се отнася само за духовни неща. И така той изпратил баба си да извика пастира си д-р Сий. Пастирът казал,че близките три дни е зает, но в четвъртък сутринта ще дойде. Но той така и не дошъл. Кенет Хегин го чакал с голямо нетърпение, но когато не дошъл три дни и нощи плакал. Но изглежда Господ Исус го пазел от пастирите, защото когато след време изцерен, отишъл да свидетелства в църквата си за своето изцерение и д-р Робъртсън свидетелствал, пастирът му д-р Сий казал, че многото лежане е афектирало ума му..

Повикали и друг пастир, но и той не дошъл. Тогава повикали трети, който не бил баптист и той дошъл. Кенет Хегин го чакал с голямо нетърпение и много се развълнувал, когато чул че влиза в къщата и в стаята му. Но поради вълнението си не могъл да зададе въпроса си на пастира относно Марк 11:23-24 и само боботел. А пастирът започнал да го опява с професионален акцент – “Не бой се момче, още малко време и ще отидеш на Небето…“ Така този пастир угасил последната надежда и той повярвал и чакал да умре. Сълзи се стичали по лицето му.

следваща глава Ноември 1933 година