ФАКТ ЧЕТВЪРТИ

Бог ни е дал велико обещание, че ако се подчиняваме на заповедите Му, Той ще възпре всяка болест, която е допуснал върху египтяните.

ОБЕЩАНИЕТО ЗА БОЖЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

В Изход 23:25 се казва: „Но да служиш на Господа вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви.“

Когато Бог иска да внуши дадена голяма истина, Той често я повтаря отново и отново, всеки път с малка разлика в изразите. Сякаш иска да ни каже: Ако не си сигурен какво точно искам да ти кажа или не си напълно сигурен, че Моето обещание е вярно, ще ти го повторя отново.

И Бог повтаря обещанието си многократно. Той през цялото време казва на хората, че ще бъде с тях до края на пътуването им до Обещаната земя; че ще изпрати ангела Си и ще им даде победа над местното население. След това Той описва как людете Му се настаняват в тази земя и как Му служат с Неговата благословия върху хляба и водата им. Като върховно благословение обаче те ще получат освобождение от проклятието на болестите и страданията, които им бяха известни в Египет.

следваща глава ФАКТ ПЕТИ