ФАКТ ВТОРИ

Божественото изцеление и Божественото здраве са свързани с изкуплението ни в Христос. Той понесе нашите грехове и болести, следователно не се налага да ги изтърпяваме.

БОЖИЯТ ЗАКОН

Сега стигаме до най-забележителния белег на Завета за изцеление и здраве. Мнозина приемат мисълта за Божественото изцеление като „благословение по избор“. Но Бог определено не мисли така. Обещанието за изцеление е повече от благословение, което ние можем да приемем или да отхвърлим. Казано ни е, че Бог иска да се съблюдава като Божий закон! А законите трябва да се спазват, защото неспазването им води до наказание. Наказанието за не изискване на обещанието за изцеление и здраве може да причини болка, страдание, тежки разноски, загуба на време и понякога твърде ранна смърт.

По тази причина Бог създаде Божественото изцеление и здраве като вечен закон. Ако не потърсим тези обещания, последиците за нас може да са сериозни.

Мнозина приемат, че за Бог е безразлично дали Му се доверяваме за изцеление или не. Това обаче не е вярно. Бог иска здрави мъже и жени, които да работят за Него и да извършват ежедневна полезна дейност. Бог ще види дали хората Му ще Го приемат според Словото Му и дали ще се откажат, когато дойде изпитание; дали ще повярват повече на външните симптоми, отколкото на Словото Му; дали ще изповядат поражение или вяра. Ако изповядваме привилегиите на Божественото изцеление и здраве, и ако заемем нашата позиция според Словото, противопоставяйки се на врага, ще установим, че Божието обещание е вярно и Бог стои твърдо зад него.

следваща глава ФАКТ ТРЕТИ