6. РОДИТЕЛСКО ОДОБРЕНИЕ

Ние живеем в общество, което държи сметка за доброто представяне. Одобрението, което получаваме, е винаги свързано с изпълнението на условия: – ако си добър футболист, ако носиш у дома добри бележки, ако изглеждаш добре, ако имаш пари, ако печелиш и имаш успех. Царството на този свят е царство на отхвърляне. Царството на Бога е царство на безусловна любов. Божиите обещания са свързани с изпълнението на условия; ние трябва да Му се покорим, за да изпитаме благословенията Му, но Неговата любов е безусловна. Не трябва да чакаш, за да изпиташ Божията любов. Ела такъв, какъвто си. Просто бъди искрен и Му признай греха си, Той желае да ти прости. Дори в дълбочините на твоето минало непокорство Той и тогава те е обичал. Дори и мотивите за Божиите съдби в основата си са любов.

Много от вас са неспособни да приемат Божията любов и одобрение. Ти си станал роб на ужасната представа за един суров Бог. Истинското любящо отношение включва даването и приемането на любов. Една вечер, която никога няма да забравя, бе когато предложих на Джули да стане моя съпруга – аз я целунах и я попитах дали ще се омъжи за мен. Какво би било, ако тя бе дала следния отговор: „Да, аз ще ти перя чорапите, ще ти чистя колата и ще пиша на машина писмата ти“. Аз не исках да чуя подобен отговор. Аз очаквах отговор, който би съответствал на моите чувства към нея. Аз исках да зная, че тя изпитва същите чувства към мен, както и аз към нея.

Какъв ще бъде твоят отговор спрямо Бога, когато Той ти каже просто, че те обича. Можеш ли да „млъкнеш и да познаеш, че Той е Бог“ без да се спускаш в припрени действия, за да спечелиш Неговото одобрение. (Псалм 46:10). Една от най-чудните картини на човешки мир и задоволство е тази на заспало в ръцете на майката бебе, след като е било накърмено.

Детето вече не плаче и не рита, но почива спокойно в любящите ръце. Чудно задоволство прелива от звука на приспивната песен, която прелива от Божието сърце: „Господ, твоят Бог, е всред тебе, Силният ще се весели за тебе с песни“ (Софония 3:17).

Не бъди неспокоен в присъствието на Бога. Кори тен Бум предлага един прост съвет към това поколение. Тази жена, която толкова пострада в ръцете на нацистите и все пак имаше такава велика победа, един ден каза на мен и моите приятели: „Недей да се бориш…почивай в гнездото“.

Каква дълбока, но проста истина е това! Бог вече те е възлюбил. През целия ти живот ти си се стремил да се представиш добре и да се съревноваваш с другите. Дори и най-малкото бебе бива сравнявано с останалите бебета. Хората казват: „много дебело“ или „много слабо“, или „носът му“, „краката му…“. Но Бог ти се радва, защото ти си единствен по рода си. Когато ти се отпуснеш да се стоплиш в любовта на Отца, тогава Той „ще се успокои в любовта Си и ще се весели за тебе с песни.“

Да, много нещо може да бъде направено в живота ти и чрез живота ти. Ще има дни, когато Бог ще те изобличава за грях, като ти показва области от живота ти, които трябва да се променят, да Му се предадат и подчинят. Но Бог не винаги изисква промяна. Той познава нашите граници и ни дава благодат и сила, за да вършим онези неща, които Той изисква от нас. Той е нежен и съчувствителен. Повечето от времето той просто ни казва: „Обичам те“, като нежно изговаря името ти!

следваща глава ЗАКЛЮЧЕНИЕ