5. РОДИТЕЛСКО ВНИМАНИЕ

Бог има едно качество, на което и най-добрият родител не може да подражава: това е способността Му да бъде с теб по всяко време и навсякъде. Като родители за нас е невъзможно да отделим 24-часово внимание на ден. Ние сме ограничени същества и можем да обърнем внимание на едно нещо за определено време. Бог е с теб не само през цялото време, но Той ти отдава и цялото си внимание: “ И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (1 Петрово 5:7) Бог храни постоянно един непрестанен поток от любящи мисли спрямо теб, както никой друг на този свят. Ти казваш: „Как е възможно това? Как може да бъде Той лично ангажиран с милиарди личности по едно и също време?“ Не зная това, но зная едно – това не представлява ни най-малка трудност за Създателя на този свят. Може би обяснението е бързината на Неговата мисъл. На тази планета има 6 милиарда жители. Бог е създал неща в природата, които пулсират с невероятна скорост. Чувал съм, че молекулната структура на кристала вибрира със скорост 9 милиарда движения в секунда. Ако Бог мисли с подобна бързина, то Той за всяка една секунда би имал по две любящи мисли спрямо теб без особено да се напряга и това не би попречило на Неговите взаимоотношения с останалите Му чада. Кой може да каже как върши това? Просто се радвай и се възползвай от тази привилегия! Що се отнася до теб – само ти и Бог сте насаме! Не е необходимо да потърсиш начин да привлечеш Неговото внимание. Той вече те слуша. Да не те е грижа, че Му отнемаш времето…цялото Божие време ти принадлежи!

Родителите ти може често да са били ангажирани с дейности и рядко да са проявявали интерес и внимание към дребните събития на твоя живот, но Бог не прилича на тях. Той е загрижен за теб. Той е Бог на детайлите. Защо например Словото ни казва, че Бог е преброил дори и космите на главата ни? Не защото Бог се интересува от абстрактната математика. Той не е робот, събиращ данни, но Той просто се опитва да ни каже какви детайли знае за нас и колко е заинтересуван от нашия живот.

Едно малко момченце цял един следобед упорито забива пирони в две дървени дъски. Най-сетне то излиза от гаража и гордо показва на майка си своя „кораб“. То с нетърпение очаква баща си да се върне у дома. Бащата закъснява. В 18.30 часа най-сетне той пристига уморен и загрижен. Изстиналата вечеря го чака, а също така и куп сметки.

Развълнуваното момче радостно му показва делото на своите ръце, но бащата едва вдига погледа си от сметачната машина. Татко никога не вижда и не оценява, но Бог вижда! Небесният Баща винаги вижда и винаги се радва на делото на твоите ръце. Той е твоят истински Баща и винаги ще бъде. Недей да мразиш родителите си поради техните недостатъци. Те са просто деца, които растат и имат свои деца. Радвай се по-скоро на чудната любов на твоя Небесен Баща!

следваща глава 6. РОДИТЕЛСКО ОДОБРЕНИЕ