2. РОДИТЕЛСКА ВЯРНОСТ

Всяко едно Божие обещание ще бъде изпълнено. Той се отнася винаги с любов. Мотивите на сърцето Му са едни и същи през настоящето и вечността. Той не се променя никога. Единственото, което Той иска, е да изяви Своята любов и прощение.

Недоверчив ли си спрямо Бога? Нашето недоверие Го наскърбява дълбоко. Представете си, че аз се връщам от дълъг път у дома при жена си и децата си, а те се разбягват, щом като видят, че отварям вратата и ги повиквам по име. Това дълбоко би ме наскърбило. Ти си дете на Бога и точно в този момент Той те вика по име, но вероятно дълбоко в сърцето си ти се съмняваш в Неговата вярност. Може би в детството си не си имал възможността да се радваш на бащината грижа поради развод в семейството, или смъртен случай. Или пък може би ти си бил жертва на кариеристични стремежи на твоите родители? Или пък може би те преследват детинските спомени на неизпълнени обещания и пренебрегване?

Някои от вас с часове са плакали като бебета, но никой не е идвал да ви избави от неудобството или глада. Някои от вас са хленчили зад заключени врати – малки деца, забравени сами!

Дали сте неспособни да почувствате Неговото присъствие с вас? Дали сърцето ви е меко спрямо Господа или е закоравено от цинизъм недоверие? Погледнете сега в Неговите очи и вижте сега каква е Неговата любов спрямо вас. Бог е рекъл „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя“ (Евреи 13:5); „…и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършването на века.“ (Матей 28:20)

Може би ти ще ми кажеш: „Но щом Той ме обича толкова, защо не съм Го почувствал и видял?“ Знай, обаче, че не е Бог този, който те е пренебрегнал, но аз и всички онези, които са познали Неговата любов.

Толкова много пъти ние сме пропускали да станем Негов глас и Негови ръце за тези, които не Го познават. За съжаление много малко са тези, които, подтикнати от Исусовото съкрушено сърце, отиват в тъмните и отдалечени кътчета на този свят, където бедните и нуждаещите се чакат. Исус не е привличан от приятните места, но от наранените хора.

Той ни преследва със Своят любов още от първия момент, в който сме поели дъх, и не престава докато умрем.

Твоят небесен Баща беше там, когато ти за първи път проходи като дете. Той бе с теб през времето на твоите болки и разочарования. Той е с теб в настоящия момент. Ти си само даден на заем за краткия период от няколко пъти на твоите родители, които от своя страна би трябвало да те обсипят с Неговата любов. Но ти винаги си бил и ще бъдеш дете на Бога, създадено по Неговия образ и подобие. Твоят любящ баща те чака точно в този момент с отворени обятия! Какво още те задържа настрана от Него? Много малко хора познават Бога в цялата Негова любвеобилност и привлекателност, докато живеят своя кратък живот на тази земя. Много от нас приличат на разбойника, който умря на кръста от едната страна на Исус. Външно той видя едно окървавено и обезобразено тяло, но много скоро той започна да осъзнава истинското естество на Исус, и в последната минута на своя живот той чрез вяра влезе в Божието семейство. Също така и ние трябва да погледнем отвъд религиозната и комерческа престава за Исус, за да видим в Него Бога на любовта, който все още стои с протегнати ръце, казвайки: „Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно“ (Йоан 10:10); „Ако сме неверни, Той верен остава, защото не може да се отрече от Себе Си“ (2 Тимотей 2:13)

следваща глава 3. РОДИТЕЛСКА ЩЕДРОСТ