ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ако ти виждаш, че твоето общение с Бога е възпрепятствано, било и поради недостатъчна обич, тогава предай сега тази област от живота си в ръцете на Бога. Ти трябва в сърцето си да простиш на всеки един, който по някакъв начин те е наранил. Ако не, твоята собствена горчивина ще те погуби, погълне и ти не ще намериш мир с Бога.

Разбери, ти не си сам. Аз не съм срещал съвършена личност, нито пък родител, който да не е правил грешки. Всеки един от нас по някакъв начин е претърпявал обиди и огорчения в живота си. Един от ключовете да се освободим от тези чувства е чрез прощението. Важното е ти да продължиш да вървиш напред и да познаеш Бога такъв, какъвто е Той в действителност – а не, който ти мислиш, че е! Той е съвършеният Родител! Той винаги ни дисциплинира с любов. Той е верен, щедър, милостив и справедлив. Той те обича и желае да прекара времето с теб.

Той иска да приемеш Неговата любов и да знаеш, че за Него ти представляваш особена и единствена по рода си личност. Ще приемеш ли сега Божията любов и нежност? Ще отвориш ли сърцето си за едно близко общение с твоя истински Баща? Той търпеливо те чака да дойдеш при Него. Молитвата ми е ти да познаеш Неговата любов, която Той храни към теб и да отвърнеш със същото на това бащинско сърце на Бога!