ВЪВЕДЕНИЕ

Замислял ли си се някога, какво мисли Бог за теб? Трудно ли ти е да повярваш, че Той те обича толкова много, колкото Библията ни казва? Бог е така величествен, че от време на време ни се струва да е много далече от нас, но какво всъщност представлява Той? Ти може би си чул за Неговите наставления, но какво знаеш за Неговите чувства и за Неговия характер?

Едно от най-чудните откровения, които Библията ни дава е, че Бог е наш Баща. За какво почваш да мислиш, когато чуеш думата „баща“? Дали автоматично в теб изниква представата за закрила, грижа, топлота и нежност? Или пък тази дума предизвиква друга картина в теб? В Библията Бог разкрива себе си като нежен прощаващ Баща, който непосредствено участва във всеки един детайл на нашия живот. Това е не само една чудесна картина, но това е истина. Независимо от това обаче, изглежда че всеки един човек има различна представа за това какво представлява Бог, защото подсъзнателно преписва на небесния Отец онези чувства и впечатления, които има от своя земен баща. Личното схващане за Бога обикновено се базира на опитностите, които човек има със земния авторитет. Добрите опитности ни доближават до разбирането и познаването на Бога, подобно и лошите опитности създават погрешна представа за Божията любов спрямо нас.

Какво имаше Бог предвид, когато създаде семейството? „Бог настанява в семейство усамотените…“ (Псалм 68:6)

Семейството е кръг на общение, включващ мъжа и жената, на които се раждат мънички и напълно зависими от родителите човешки същества, които трябва да бъдат отгледани и възпитани. Защо идваме на света като мънички и безпомощни личности и едва след раждането си започваме да растем и да се развиваме физически, умствено и духовно, докато станем напълно самостоятелни? Замислял ли си се защо Бог не е създал една такава система на размножаване, която да произвежда физически съвършени личности като Адам и Ева в началото на сътворението?

Аз вярвам, че Бог иска ние да дойдем на този свят като напълно зависими и безпомощни същества, защото Той възнамерява чрез семейството, в което ни постави, да изяви Своята любов към родителя и детето. Като родители, ние започваме наистина да разбираме Божието сърце спрямо нас, когато станем Негови деца. А спрямо децата Божията воля е да види Своята любов, изявена чрез родителската нежност, състрадание и дисциплина.

Какво става обаче, когато този идеал не се сбъдне? Какво става ако по един или друг повод си бил разочарован от родителския авторитет?

Толкова много хора са изпитали болка, разочарование и отхвърляне в семействата си, че за тях е трудно да разберат истинската същност на Бога. За нас е много важно да разберем Божия характер, за да можем да Го обикнем, да Му служим и да бъдем като Него.

Тук искам да разгледам шест различни области на неправилно схващане за Бога и Неговата любов спрямо нас. За да ни стане това по-ясно, аз ще се спра изключително върху Божиите качества на Отец. Въпреки всичко, една цялостна представа за любовта на Бога като родител е невъзможна, тъй като не може да има пълна изява на качествата на майчината и бащината родителска обич. „‘И Бог създаде човека по Свой образ; по Божия образ го създаде, мъжки и женски образ ги създаде.“ (Битие 1:27) Самият аз бих искал да надникна в личното ви минало и да видя дали вашето общение спрямо Бога не е било възпрепятствано по някакъв начин, поради неуспеха или липсата на нежна любяща грижа от страна на единия, или на двамата родители.

следваща глава 1. РОДИТЕЛСКИ АВТОРИТЕТ