Съдържание Цялата книга на една страница

Предизвикателят

Има един влак, който пътува всекидневно от Чикаго до Калифорния и се нарича “Предизвикателят”. Това е най-подходящото име за Смит Уигълсуърд.

Той се стараеше да започне проповедите си с въпроса: “Ти готов ли си? За какво? Да вярваш в Исуса? Да видиш какво има Господ за теб? Готов ли си да приемеш Божия план за теб?” Уигълсуърд беше винаги готов. Павел изпратил писмо до централата на римския цар, в което обяснил: “Готов съм да проповядвам Евангелието на ония, които са в Рим.” (Рим. 1:15). Уигълсуърд предприе пътуване до Рим и беше готов да проповядва.

На улицата срещнал един брат италианец, който го бил слушал вече в Калифорния. Там той се чувствал особено радостен, че може да проповядва. По-късно заедно с брат и сестра Салдо отново посетил Рим с цел евангелизация. Те посетили катакомбите.

Придружавани били от млад английско говорящ проповедник. Той сякаш забравил останалата част от гостите и се прилепил към Уигълсуърд – бил особено впечатлен от това, което виждал и чувал. Всеки от посетителите бил снабден с дебела свещ, за да може да осветява пътя си. Пасторът се обърнал към него: “Навярно сте католик? Трябва да сте католик.” – “Аз съм католик, но не от римокатолическата църква.”

Проповедникът продължил своята проповед. Дошло времето да се изкачат по стълбите и да напуснат катакомбите. В този момент Уигълсуърд използвал възможността да каже нещо на проповедника: “Вие ще станете добър християнин, ако бъдете спасен. Коленичете на пода и аз ще се моля за Вас, ще помоля Господ да ви спаси.” Пасторът особено се развълнувал – река от сълзи потекла по страните му. Уигълсуърд положил ръка върху главата на този човек и се помолил Бог да спаси душата му. Проповедникът целувал горещо ръцете му. Уигълсуърд се освободил доста трудно от прегръдките му.

В Кардиор (Валдес) била организирана конференция, на която се събрала внушителна група от религиозни водачи. Тема на конференцията била: “Единство и Единомислие”. Подчертана била необходимостта от Святия Дух и от изцерението. И както е прието при подобни събирания, всички говорители се опитвали с отбрани думи и старание без да обидят някого да достигнат до темата. Всичко вървяло добре, а организаторът сияел от радост.

Един човек от събранието станал и с изказването си смутил всички: “Тези хора тук говорят за най-доброто, което Бог е приготвил към тях. Чувствам неудобство, ако не стана и не попитам преживял ли е всеки от вас мощното кръщение в Святия Дух, както в дните на апостолите и във времето на Петдесятница?” Този човек бил Уигълсуърд – той се изправил, свалил връхната си дреха и излязъл напред по риза. Започнал да разказва: “Когато бях на осем години бях спасен при методистите. Малко по-късно бях конфирмант във Висшата английска църква. Основите на Библейското учение получих при “Отворените братя”. Марширувах заедно с кръвните и огнени радетели от Армията на спасението и се научих да провеждам събрания на открито, да спасявам души. Бях благословен, изцерен и получих чисто сърце. След това чрез вяра получих и даровете на Святия Дух, за които се молих десет дни. През 1907 в Съндерланд преживях описаното в Деяния на Апостолите 2:4. Святият Дух дойде върху мен и аз говорих нови езици, както това стана в Горницата. Прилагам свидетелството си като съответствие на Словото Божие. Господ ми даде Святия Дух, както стори това в самото начало. В Деянията на Апостолите става дума за говорене на нови езици. Това е придружаващо свидетелство за изпълнението и изливането на Святия Дух и аз вярвам, че Бог не е променил методите Си на работа.” Събранието било изпълнено с много обтегната атмосфера. Председателят на събранието побързал да приключи.

Смит Уигълсуърд представил предпоставките. Той чувствал, че петдесятното свидетелство има стойност, че човек трябва да се държи за него, да се бори за доброто – една борба за благородното свидетелство на Петдесятница. Считал, че преживяното този ден не трябва да се продава за една паница леща. Засвидетелствувал без страх, че говоренето на нови езици, което Духът дава, е съпътствуващо събитие. Той непрекъснато напомняше: “Бъди готов! Докато се мотаеш и търсиш възможности по пътя си, може да е късно за теб. Не трябва да се подготвяш, а трябва да живееш в готовност.”

Когато бил в Америка за първи път чул, че има лагер в Казарета, Северна Каролина, където се провеждали събрания. С радост се съгласил и той да вземе участие. На първата вечерна служба говорили много проповедници, един брат се обърнал скептично към него: “Вие сте наред. Готов ли сте?” Уигълсуърд се усмихнал и казал: “Винаги!” Свалил връхната си дреха и без много да говори завладял събранието със свидетелството си. От този ден нататък го помолили да ръководи събранията сутрин и вечер. За него говорили: “Този човек има особено свидетелство за вярата и ние желаем да го слушаме.” След Конференцията той бил канен в различни градове на Калифорния. Смит Уигълсуърд подканял слушателите си: “Всички, които вярват в молитвата, нека вдигнат ръка. Всички, които вярват в силата на молитвата, нека вдигнат двете си ръце. Искайте това, което желаят сърцата ви!”

В началото този метод бил приет със смесени чувства. Някои го приемали, други възразявали. Но като цяло това довело до голямо благословение. В консервативна Англия често упрекваха неговия начин на молитва. Той беше сигурен, че действува както светиите от първата църква, издигали винаги смело гласа си към Господ. Това издигане на ръце не е откритие на Уигълсуърд. Описано е още в първата глава на Библията. Авраам е правил това. А в последната книга четем, че и ангелите са правили същото. Мойсей, Аарон, Давид, Еремия, Езекия – всички те са издигали ръце към Господа. Издигането на ръце е разликата между победители и победени. Мойсей също издига ръката си при победата на амаличаните. В Посланието към евреите четем: “Издигнете нагоре уморените си ръце!”, а в Псалм 134, псалмистът заповядва на всички Божии слуги: “Издигнете ръце в святост и хвалете Йехова!” В І Тим. 2:8 четем: “И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце святи, а не гневни и препирливи!” И Ездра хвали Йехова, великия Бог и цялото множество отговори: Амин. Амин. И при това издигнаха ръцете си, поклониха се и наведоха лицето си до земята.”

Виждате, че така можем да следваме Библията. Често накрая на събранието той молеше слушателите: “Кой желае да дойде по-близо до Бога? Кой желае да приеме едно особено благословение? Всеки, който е гладен, гладен за Господа, нека се изправи. Всеки, който гледа сериозно на Господа да излезе напред. Дори да направиш крачка напред, това ще означава, че ти желаеш това. Ако дойдеш напред, ще се молим за теб и Господ ще те срещне.” Хората изблизаха напред. Тогава той ги окуражаваше с думите: “Кой желае да издигне ръцете си и да моли Господ за своите нужди? А сега благодари на Господ! Отново моли Господ за него! Благодари отново!” Това упражняване във вяра даде стотици отговори, мнозина биваха кръстени със Святия Дух още щом издигнеха ръцете си. В тия събрания за кратко време той достигна онова, до което някои проповедници достигаха за години. Той учеше, че определената вяра предизвиква определени преживявания. Той показваше на слушателите как да преодоляват трудностите и пречките по пътя към целта. Наставленията му бяха много мили: “Моли се за онова, което желаеш! Приеми от Господа! Благодари на Господа! Дори и да си се молил седем пъти за едно и също нещо, то шест пъти молбите са били изпълнени с неверие.”

Има един типичен негов израз: “Дори и някога да чувстваш нещо или желаеш да по-чувстваш нещо знай, че чувствата са лъжа. Вярата е по-добра от чувствата. Ако имаш вяра, ще имаш и чувства. Когато онази жена, страдаща от кръвотечението се докосна до дрехата на Исус, тя почувства сила, че е освободена от болестта си.” Животът му беше едно единство от молитва и хваление. Всяко негово слово и дело бяха молитва, никога не отлагаше поста и молитвата. Стараеше се да живее живот на упование в Бога, в готовност за всякакво събитие. Словото Божие означаваше за него: “Само вярвай! Само вярвай!” Искрено ценеше факта, че неговата дейност се подкрепяше от молитвена група. В писмата си молеше непрекъснато, да не го забравят в молитва. Проповедникът не трябва да казва на слушателите си какво мисли, а онова, което знае и да предостави самите тях да мислят. Когато започваше да проповядва, водеше мнозина до размисъл. Понякога беше критикуван, че проповядва учения, поставящи пред слушателите сериозни въпроси. Когато използваше думата “смърт”, някои си мислеха, че проповядва празни учения и че смъртта е необходимост. В действителност противниците на това учение имаха сериозни нападки спрямо Уигълсуърд. Твърдяха, че според Римляни 8:11 възкресението на Христос може да се преживее в това смъртно тяло.

Той непрекъснато говореше за силата на вярата: “Страхът мълчи, а вярата говори. Никога не изпускайте целта си! …Ако те оставя, както съм те намерил, аз не съм те довел до Бога. Аз не стоя тук, за да те забавлявам, а за да променя мнението ти. Ти трябва да победиш онова, което не можеш да видиш, да усетиш Божията благост в страната на живите. Вярващият трябва да бъде с добро име. Ние трябва да се отървем от нашата мяра. Мярката Божия е голяма, тя е неизмерима.” Ето и някои твърдения: “Мнозина от нас живеят в равнината на спасението. Можеш ли да чуеш гласа, който те призовава към милост? Да се изкачваш нагоре е изпитание. Излез от равнината, пред нас е Хеврон. Нека приемем неоспоримото ни наследство. Изпълвай се със Святия Дух! Потапяй се в Святия Дух! Потапяй се така, че тъканта на тялото ти да приеме същността на Духа! …Служителите от Петдесятната църква са духовни служители, те търсят място за служение, а не място да показват себе си. Те умират в страдания, желаят да се харесат на небесните служители, а не на земните… Необходимо е да се стараем да се сдобием с богат и благороден характер, вместо с голямо име. Заради една песен ти можеш да бъдеш обичан от хората и тази обич да бъде продадена за едно врабче, благородният характер обаче е резултат от дългогодишно възпитание в Бога… Християните не страдат заради бедност, а поради скъперничеството и завистта. Защото липсва радостта от молитвата, от сърца, желаещи добруването на враговете. Хората работят само за себе си, за децата си и за собственото си удоволствие… Мнозина се трудят цял живот, за да гарантират съществуването си, тази нисша, обусловена от времето цел спира и осакатява растежа… Да преминеш от смърт в живот е царствено, правдиво и свято определение на човека… Един живее в затвора на собственото си “АЗ”, друг живее в простор, който може да се ограничи само, ако безкраят и вечността имат граници… Малките души превръщат в идол търсенето и намирането на грешки, големите установяват стойността на душата… Средните хора са отрицателни люде, хората с големи сърца са тия, които създават плюсове, които увеличават, прибавят, умножават… Изпълвай се с живот! Ако нямаш живителни сили в себе си, животът навън ще престане… Много от нашите театрални петдесятни организации не са нищо друго, освен една “великолепна” празнота, докато някои спокойни и скромни общества се радват на великолепното Божие присъствие… Ние се докоснахме до важния извор на големия поток, носещ живот в Духа; там в неприкосновеното царство на Божията любов са скритите чудеса, там има нови пътища, изпълнени с тропическа пищност, по които трябва да минем чрез милостта Божия… Изпълвайте се със Святия Дух! Изпълвай се с Духа така, че да няма място за друго нещо! …А какво е предимството на този живот? Ние можем само да получаваме и съзираме онова, което достига до съзнанието ни… Като не вършим зло, ние предотвратяваме и последствията му. Изпълвайки себе си с присъствието и величието на Бога, отнемаме мястото за критиката, която напада, разрушава, както и на горчивината на двуличната навъсеност… Всички можем да говорим за изкушението, но за победата над него могат да говорят само ония, които са я отстояли. Всички победи се печелят в битка. Всеки ден трябва да се изкачваш нагоре. Ти трябва да се ограничиш от себе си, от всичко в теб, което е нечисто и гнусно… Бог те желае с чисто сърце. Той желае у теб стремежа към святост. Словото Божие не ползва до момента, в който не бъде обединено с вярата на тези, които слушат. Бог желае да се изпълваш с Дух! Да Го величаеш през целия си живот, да живееш в Неговата слава. Големия план на Христос, който Той оповести е служение. Когато достигнеш до този момент да служиш от чиста любов, тогава Божията ръка ще бъде над нас и нищо няма да ни липсва… Две неща се изискват от теб, чрез които ще се сдобиеш с Божиите обещания: едното е чистота, а другото е вяра. Вяра, нажежена с чистота… Бог няма място за хората, гледащи назад. Там, където има единство, там има и благословение. Смелостта е ключът към победата. Съблюдавай това, което вършиш и нека в устните ти не идва нищо, което да руши единството. Живей така, че да помагаш на всекиго, ако искаш да влезеш в съвършенството… Не се страхувай да просиш, защото Господ е на Трона и Той е готов да отговори. Ако живееш с чувствата си, ти винаги ще бъдеш тъжен. Знай, че Бог е издигнал Христос над всяко нещо. Той казва: “Всичко е ваше.” Ние сме наследство и сънародници на Христа!

Една неделя Уигълсуърд бил в чужд град. Търсел място да се моли и изведнъж видял къща, в която се събирали от Армията на спасението. За едно известно време стоял спокоен, както всички останали. После обаче сторил подобно на това, което псалмистът казва: “Докато чаках, огън излезе от езика ми.” Огън излязъл и от неговата уста. Накрая на събранието го обкръжили и запитали: “Колко бързо се раздвижва Духът ти? Къде е тайната за това?” Отговорът му ги стреснал: “С удоволствие ще споделя с вас. Ако Духът не се движи в мен, тогава аз Го задвижвам.” Несъмнено начинът на изразяване при него изглежда необработен. Често го слушахме да казва: “Щом започна с вяра в естественото, Божият Дух идва и ме благославя. Започвам с естественото, но завършвам със свръхестественото.”

За Уигълсуърд може да се каже, че е невероятен, оригинален, безграничен. Той беше твърде откровен и прозрачен, за да бъде повтарян. За ония, опитващите се да подражават на стила му, се оказваше, че това е нещо невъзможно. За тях той беше неподходящ, както беше неподходящо оръжието на Саул – за Давид, както пръта на Елиас – за Геезия, както страшното преживяване на седемте сина на Силва, които се опитаха да изгонват демони.

Открояваше се с още нещо. Ревностно и решително той защитаваше вярата. Знаеше, че е по-добре да умреш вярващ, отколкото да живееш в съмнения. Ако някой свидетелсваше, че е изцерен, смесвайки Бога с медицината, такива свидетелства не одобряваше. Петър искаше да построи три шатри, но сигурно щяха да останат две, защото Исус щеше да си отиде.

следваща глава Освободен от алчността