Антихрист и голямата скръб

Библията не говори за личност наречена „антихриста“.

Това може да дойде като шок за мнозина. Господ Исус никога не спомена личност наречена антихриста в своето служение на земята. Йоан в книгата Откровение не споменава антихрист. Нито Павел нито Петър пишат нещо за такава личност.

През вековете религиозните хора са си създали един свой обект и образ на страх. Те комбинират мерзостта на запустението, за която говори Исус, Павловия син на погибелтазвяра в Откровение и числото 666 и си създават образен обект на страх наречен антихриста, който ще управлява по време на така наречената голяма скръб.

Нека да разгледаме тези неща.

Голямата скръб

Много популярни пророци на последното време използват Данаил глава 9 и неговите 70 седмици, за да докажат своята теория за седемте години на голяма скръб. Както видяхме няма неизпълнен седемгодишен период. Данаил глава девета не може да се използва, за да се прави такова твърдение.

Голямата скръб, която повечето религиозни хора очакват вече е дошла, когато почти 800 000 до 1000 000 юдеи били убити в техния град Ерусалим по най-ужасния начин. Това било изпълнението на утеснението на Яков.1*

Павел пише на солунците и потвърждава думите на Исус в Матей 24:8-11 и на ангел Гавраил в Данаил глава 9, казвайки:

„Защото, братя, вие станахте подражатели на Божиите църкви, които са в Юдея в Христос Исус. Защото и вие пострадахте същите неща от вашите съграждани, както и те от юдеите; които убиха и Господ Исус и пророците си, и ни изгониха и не угаждат на Бог и бивайки противни на всички хора, забранявайки ни да говорим на народите, за да се спасят, за да изпълнят греховете си; но гнева най-накрая дойде върху тях“. – 1 Солунци 2:14-16

Йосиф Флавий, юдеин, който е свидетел на падението на Ерусалим и за ужасните събития, и ужасите на деня, съобщава, че думите не могат да опишат как жените и децата били брутално убивани. Историята свидетелства, че 500 юдеи били хвърляни от стената на града всеки ден от собствените си братя на римляните, които ги разпъвали около града Ерусалим, докато не останали повече дървета в Палестина. Това било брат срещу брат, и домовете били разделени срещу себе си, точно както каза Исус в Матей 24.

Повече от 80% от нацията били брутално убити от четвъртия звяр – Римската империя, който Данаил вижда в своето видение. Не само че те били убити в града, но много села били заличени от римските войници.

Историците съобщават, че на някои места като Галилея, водата станала червена от кръв и конете на римските войници газели в кръвта, за да убиват юдеите, които влизали във водата, за да избягат.

Нека да погледнем някои извадки от историческия доклад за падението на Ерусалим и неговата голяма скръб, както е записано от Йосиф Флавий през първи век:

„…римляните, поради гнева, който имаха от този опит, не спираха, нито през нощта нито през деня, изгаряйки местата и превръщайки ги в равнини, и разграбвайки добитъка, който беше в страната, и убивайки всичко, което изглеждаше способно да се бие вечно, и отвеждаха слабите хора в робство; така че Галилея цялата се напълни с огън и кръв…“2*

„Но някои от тях си помислиха, че да умрат от собствените си мечове е по-лесно отколкото от морето, и така те се самоубиваха преди да бъдат удавени; въпреки че по-голямата част от тях бяха отнесени от вълните, и разбити на парчета в отвесните скали, до такава степен, че морето беше кърваво дълго време, и крайбрежните части бяха пълни с мъртви тела; защото римляните дойдоха върху тези, които бяха отнесени на брега, и ги унищожиха; и броя на телата, които бяха хвърлен по такъв начин в морето беше четири хиляди и двеста души. Римляните също така превзеха града без опозиция, и напълно го унищожиха“.3*

„…не мога да не мисля, че това е защото Бог е обрекъл на погибел, като един осквернен град, и е решил да очисти светилището си чрез огън, …“4*

„…и когато щяха да бъдат взети, те бяха принудени да се защитават от страх да не бъдат наказани; тъй като след като са се борили, те си мислели, че е твърде късно да правят някакви молби за милост; така че те първо бяха бити, и след това бяха мъчени с всякакви видове мъчения, преди да умрат, а след това бяха разпънати пред стената на града. Тази отвратителна процедура накарала Тит силно да ги съжалява, докато те хващали всеки ден по петстотин юдеи; “5*

„По този начин нещастията на Ерусалим ставаха все по-лоши и по-лоши всеки ден, а бунтарите все още бяха доста ядосани от бедствията, дори докато гладът ги измъчваше, след като беше измъчвал народа. И наистина множеството трупове, които лежаха на купчини един върху друг беше ужасна гледка, и доведе до заразна воня, която пречеше на тези, които атакуваха извън града, и се сражаваха с врага:“6*

„…Един фалшив пророк беше причината за унищожението на тези хора, който беше направил публична прокламация в града в същия този ден, че Бог им заповядва да отидат в храма, и че там ще получат чудотворните белези на своето избавление. След това имаше много лъжепророци подучени от тираните, за да изиграят хората, които им донесоха това, че трябва да чакат за избавление от Бог; и това беше, за да им попречи да избягат, и да могат да бъдат повече ободрени отколкото да се страхуват и да се грижат за такива надежди…“7*

Не е съвпадение, че тези събития се случват в рамките на едно поколение от пророчеството на Исус за падението на Ерусалим и Неговото послание за Царството чрез  притчите.

„…Той жестоко ще унищожи тези зли хора, и ще даде лозето си на други лозари, които ще му дават плодовете на времето си“. – Матей 21:41

„но когато Царя чу за това, той се разгневи. И изпрати армиите си, унищожи онези убийци, и изгори града им“. – Матей 22:7

„Със сигурност ви казвам, всички тези неща ще дойдат върху това поколение. О, Ерусалиме, Ерусалиме, който избиваш пророците… …Ето! Домът ви се оставя пуст;“ – Матей 23:36-38

„Със сигурност ви казвам, това поколение по никакъв начин няма да премине докато всичко това не се случи“. – Матей 24:34

Нехуманното убиване на милиони юдеи от Хитлер в Европа не може да се сравни с интензитета на скръбта през 70 г. сл. Хр., когато Ерусалим с повечето му хора, Храма, първосвещеника и целия левитски ред били унищожени и заровени под земята.

„ … но за всичко останало от стената, тя беше толкова напълно изравнена със земята от тези, които я окопаха до основата, че не остана нищо, което да накара идващите след това да вярват, че някога е била обитавана“. – Йосиф Флавий – Войните на юдеите.

Антихрист

Йоан е единствения апостол, който пише за антихрист. По тази причина, трябва да прочетем и да вземем под внимание това, което той казва. Следните интересни заключения са направени от изучаване на писанията на Йоан:

 1. Първо, антихрист не е човек някъде в бъдещето.

„Дечица, последното време е. и точно както сте чули, че идва антихрист, дори сега се издигнаха много антихристи, от което знаем, че е последният час. Те излязоха от нас, но не бяха от нас; защото ако бяха от нас, щяха да продължат с нас; но излязоха, за да може да стане явно, че никой от тях не е бил от нас“. – 1 Йоан 2:18-19

Йоан нарича незрелите в Църквата дечица. Той им обяснява, че това е било последния час и че много антихристи вече са присъствали. В този контекст, антихристите били онези, които са излезли отсред тях и са се обърнали срещу Христос. те са описани като антихрист.

 1. Този, който отрича Бащата и Сина е антихрист.

„Кой е лъжец, ако не този, който отрича, че Исус е Христос? Този, който отрича Бащата и Сина е антихрист. Всеки, който отрича Сина няма и Бащата. Който изповядва Сина има и Бащата“. – 1 Йоан 2:22-23

Вярването само в Бащата, без да се признава Сина, е описано като антихрист. По същество, този лъжлив дух не само отрича Сина, но също така и като естествена последица от това и синовството на всички вярващи. Исус каза няма друг път към Татко освен чрез Него.

 1. Трето, антихрист е дух, който не изповядва, че Христос е дошъл в плът.

„И всеки дух, който не изповядва, че Исус Христос е дошъл в плът не е от Бог; и това е антихриста, който сте чули, че идва, и сега той вече е в света“. – 1 Йоан 4:3

Да се вярва в Исус само като исторически религиозен лидер или в неговите плътски атрибути, без да се разпознава, че Той е Христос (Помазаника), също квалифицира някого за антихрист.

 1. Четвърто, антихрист е измамник.

„Понеже много измамници излязоха в света, които не изповядват, че Исус Христос е дошъл в плът, това е измамника и антихриста“. – 2 Йоан 1:7

Много е ясно от тези Новозаветни писания, че антихриста е лъжлив и измамлив дух, който намира своя израз в множество хора, вече изявени във времето на апостол Йоан.

Не съм открил никакво доказателство в Библията за един отделен човек да управлява света като бъдещ антихрист. Нито пък вярвам, че това е бил някой човек в историята. Нито цезар Нерон, нито папата, както предполагат някои. Въпреки че е възможно някои хора в историята да се оперирали чрез този дух.

Антихриста е по-близо и по-опасен отколкото това, което сме карани да вярваме. Този дух се проявява в религиозния ум и посред събранието на домочадието на вярата. Той се изкарва като последовател на Исус, но работи активно срещу истината и присъствието на Христос. Този дух мрази и се страхува от факта, че Христос е дошъл в плът и все още идва в плът чрез Своето Тяло, Църквата, и накрая ще дойде в Своето славно явяване.

Когато Исус дойде на земята, Той беше обявен за Христос, Сина на живия Бог. Когато Исус, Христос, напусна земята при Своето възнесение, Той, като Глава напусна, но Тялото на Христос остана на земята. В нощта когато беше предаден Той взе хляб и заяви: „Това е Моето тяло дадено за вас…“

Този дух на антихрист оперира по много начини. Той не оспорва факта, че Исус е дошъл, понеже той не е анти-Исус, но е анти-Христос. Това, което плаши и паникьосва този дух е факта, че Исус е Христос, който дойде в плътта и понастоящем е телесно представян на земята чрез Църквата, Тялото на Христос.

Духа на антихрист представлява една далеч по-опасна реалност от измисления, странен, футуристичен антихрист, който изкарват религиозните хора.

Павел и човека на греха

Мнозина допускат, че апостол Павел сочи към антихриста, стоящ в храма в Ерусалим, когато пише на солунците. Когато Павел пише за сина на погибелта във 2 Солунци 2:8, той не използва гръцката дума ‘хиерон’, която е използвана в Новия завет, за да се опише буквалното свято място в храма. Вместо това той използва гръцката дума ‘наос’, която описва Църквата като святото събрание и храма не Святия Дух.8*

По пътя Си към Кръста, Исус каза на религиозните лидери: „разрушете този храм и за три дни Аз ще го съградя“.9* Апостол Йоан обяснява, че Исус говореше за Собственото Си тяло като храма. 10* След Кръста Църквата стана Неговото тяло, възстановения храм и Дома на Татко съставен от много обиталища. Павел заявява, че вярващите са храма [наос] на Бог.11*

Нека да погледнем отблизо 2 Солунци 2:3-8:

„Никой да не ви мами по никакъв начин. Защото Деня няма да дойде докато първо не дойде отстъплението, и човека на греха не бъде разкрит, човека на погибелта, който се противи и се възвишава над всичко, което се нарича Бог, или на което се покланят, така че седи като Бог в Божия храм, представяйки себе си за Бог.

Не помните ли, че ви казах тези неща докато бях с вас? И сега знаете какво го възпира да не се разкрие на своето си време. Защото тайната на беззаконието вече работи, само че той сега я възпира докато излезе отсред.

И тогава беззаконният ще се разкрие, когото Господ ще погълне с дъха на устата Си и ще унищожи с блясъка на идването Си“. – 2 Солунци 2:3-8

‘Отстъплението’ не е тайното грабване на Църквата преди идването на антихриста. Това „отпадане“ е гръцката дума: „апостасиа“ и тя описва отстъпничество и измяна на истината. Тя сочи към неточност и грешка, които първо ще дойдат. Този човек на греха и син на погибелта, е зрял корпоративен израз на едно фалшиво и разрушително измерение сред истинската Църква. Това е една фалшификация, която ще бъде изобличена. Но има нещо, което задържа изобличаването на този човек на греха. Преди да дискутираме какво задържа разкриването на този беззаконник, нека да погледнем какви са последствията на неговото разкриване.

Гръцката дума за ‘разкриване’ е: „апокалипсис“ и означава да открия, изложа или разкрия. Когато истината е разкрита, открита или изложена, тя идва в сила и ни освобождава. Но когато лъжа или измама е разкрита тя губи силата си.

Нещото, което пази лъжата и й дава управление е липсата на знание или невежество. Когато истината дойде в ума на лъжата, тя открива, разкрива и детронира лъжата и измамата.

Има една фалшива Църква, която изглежда като истинската Църква и говори велики неща. Тя е корпоративен човек на греха и син на измама. Истинската Църква е корпоративния Божий син и Тялото на Христос. Павел нарича сина на греха тайна, която по онова време вече е действала до времето когато ще бъде разкрита.

В притчата за сеяча този принцип е изложен и отстраняването е ясно обяснено. Когато работниците попитаха сеяча дали могат да изнесат фалшивото жито (плевелите) отсред истинската реколта, сеяча отговори:

„Не, за да не би докато събирате плевелите също да изкорените и житото с тях. Нека и двете да растат заедно до жътвата, и във времето на жътвата аз ще кажа на жътварите…“ – Матей 13:29-30а

Времето на узряване на житото е наречено време за жътва. Това също е времето, в което и плевелите узряват. В това време Бог изпраща посланиците Си, за да махнат от Царството Му всички, които съблазняват и вършат беззаконие.

Бог през вековете е отделял плътта от Духа във времето на жътва или зрялост. В дома на Авраам имаше две жени, робинята Агар, която произведе за плътта и Сара, която произведе обещанието според Духа. Исмаил и Исаак пораснаха в един и същ дом. Когато дойде времето на зрялостта, Бог заповяда на Авраам да отпрати слугинята и сина й.

Павел заявява, че тайната на беззаконието вече работи само докато това, което я възпира не се махне отсред. Аз вярвам, че невежеството трябва да се махне. Невежеството пази лъжата да не бъде изложена. Но когато е махнато фалшивото ще бъде открито и поразено. Павел повтаря Словата на Исус в Матей 13, когато Той каза:

„Тогава праведните ще блеснат като слънцето в Царството на своя Баща“12*

В този апостолски сезон също така, Бог изпраща ангелите Си (посланиците), Своя апостолски глас и когато истината идва посред Неговото Царство, тя излага сина на измамата и разчупва силата му.

––––––––––

1* Софония 1:15 
2* Йосиф Флавий – Войните на юдеите – [Iii: IV: 1] 
3* Йосиф Флавий – Войните на юдеите – [Iii: ix: 2-4]
4* Йосиф Флавий – Войните на юдеите – [Iv: v: 1-4]
5* Йосиф Флавий – Войните на юдеите – [V: hi: 1-2]
6* Йосиф Флавий – Войните на юдеите – [Vi: i: 1] 
7* Йосиф Флавий – Войните на юдеите – [Vi: v: 1-2]
8* 2 Солунци 2:4
9* Йоан 2:19
10* Йоан 2:21
11* 1 Коринтяни 3:16; 2 Коринтяни 16:16
12* Матей 13:43
следваща глава Денят на Господа