Апология на християнството

Може да подарите тази книга на себе си
или приятел - поръчайте от тук »
Също така при нас може да поръчате и Библии и книги на издателство "Нов Човек".
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА Квинт Септимий Флоренс Тертулиан, или само Тертулиан, е апологет и автор на християнска литература. Квинт Септимий Флоренс Тертулиан е баща на латинското богословие. Неговите писания са класика в Християнското богословие, имащи въздействие до ден днешен. На него се приписва въвеждането на понятието "Троица” по отношение същността на Бога. Приема християнството в Рим. Младия Тертулиан често посещавал арените за борби и зрелища. Бил впечатлен от християните, които без страх посрещали смъртта с песен на уста. Така докоснат от тяхната вяра в зрелите си години приема Христос. Със същата страст, с която бил предаден на предишните си занимания, се предава на новото поприще. Написал ок. 40 трактата, от които 31 са достигнали до нас. Стилът на Тертулиан е неповторим. Един автор се изразява за него така: “Почти всяка дума, изречена от него е епиграма, а всяко изречение – победа”. Друг автор твърди, че дори езичниците четели неговите творби за да се насладят на стила му. Той казва: “Тертулиан притежава едно рядко срещано сред богословите качесто – никога не е скучен”. “Апология на Християнството” е основния му труд в областта, в която той е най добър – апологетиката. Тертулиан не е академичен, той е боец, неговите съчинания са агресивни. Той се обръща към противника с думи, които на всяка цена трябва да го оборят, с убеждението че винаги е прав и клаузата на Христос исинна. В “Апология на Християнството”, Тертулиан отхвърля обвиненията срещу християните и казва, че те са добри граждани на Републиката, и че в същите неща в които са обвинявани, се вършат не от тях, а от техните обвинители. Той отхвърля нападките, че християните са кръвопийци и обяснява истинското значение на Господната вечеря. Тертулиан е актуален и днес.
Трябва да кажем високо истината за нашата Християнска вяра и да отговорим, когато ни обвиняват незаслужено, да обясним, когато ни тълкуват неправилно, и да вярваме в присъствието и силата на Светия Дух в нашите аргументи
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА