Не се задоволявай с нищо по-малко

Искам да започна с това, което смятам, че е първият и основен принцип. Това може да ви изненада, понеже може да не видите същността му веднага. Помнете, темата е: „Ако искаш Божието най-добро…“; тези са нещата, които трябва да правите. Изискване номер едно: Ако искате Божието най-добро, искайте Божието най-добро. Можете ли да го разберете? Ако искате Божието най-добро, първото нещо, което трябва да направите, е да решите, че наистина искате Божието най-добро. Това е основното ключово решение. Да не се задоволим с нищо по-малко. Нека да повторя: Трябва да искаме Божието най-добро и да решим, че няма да се задоволим с нищо по-малко от Божието най-добро. Бог няма да наложи този избор върху нас. Остава на нас да решим.

Искам да илюстрирам този принцип от историята с двамата братя-близнаци: Яков и Исав. Искам да извадя от тяхната история в кратко резюме това, което смятам за ключов принцип. Има някои много забележителни изявления, направени от Бога в Писанието относно Яков и Исав. Например, в Малахия 1:2-3 Господ говори на Израел, които са потомци на Яков и казва така:

„Не беше ли Исав брат на Яков? (Отговорът е: Да, наистина, неговият близнак.) Но A3 възлюбих Якова, а Исава намразих…“

Забележете това. Те бяха близнаци, но Бог каза: „Аз възлюбих Якова и намразих Исава“. Божието отношение към тях бе изцяло противоположно. Той обикна единия от тях и намрази другия. Това е обяснено още по-обширно от апостол Павел в Римляни 9:10-13, където казва относно тези близнаци следното:

И не само това, но и когато Ревека зачна от едного, сиреч от нашия отец Исаака. (Не само бяха родени от една майка, те бяха родени от един баща, бяха абсолютни близнаци.) Макар че близнаците не бяха още родени и не бяха сторили нещо добро или зло, то, 3а да почива Божието по избор намерение, не на дела, но на Онзи, Който призовава, рече и се:(това е Ревека) По-големият (това е Исав) ще слугува на по-малкия (това е Яков)“. (Така Яков бе предпочетен пред Исав преди да бяха родени, макар че бяха близнаци. И после цитира пасажа от Малахия:) Tочно както е писано: „Якова възлюбих, а Исава намразих .“

Сега, този пасаж от Писанието повдига два много важни въпроса. Първо: Какво видя Бог в Яков, което Той одобри? Второ: Какво видя Бог в Исав, което не одобри? Тъй като се казва, че Той обичаше Яков, но намрази Исав.

Нека накратко да обрисувам техните характери, както са разкрити в Писанието, като започна с Исав. Исав беше доброто момче (good guy), това е американският израз. Британският би бил: „Той бе един добър приятел (good chap)“. Той беше силен, подвижен, мъжествен, ловец. Никому не вредеше. Беше Любимецът на баща си. И не можеше да се мери със своя хитър брат Яков, който го прекарваше винаги, когато имаха противоречия.

Какво да кажем за Яков? Яков бе хитър, решителен, безскрупулен. Никога не се минаваше в сделките. Това е качество, което всъщност никой не харесва. Доби първородството от Исав за една паница супа. Когато неговият брат бе гладен, той го убеди да продаде това безценно първородство за не повече от една паница супа. Ето това се казва сделка! Той измами баща си, за да добие благословението и спечели богатство за сметка на Лаван, който му беше и Вуйчо, и тъст. Никой от нас не би сметнал Яков за едно „добро момче“ или един „добър приятел“. Според съвременните стандарти, повечето хора биха предпочели Исав. Но Бог не го предпочете.

Защо Бог предпочете Яков? Ще ви предложа една основна причина, която вярвам, че е ключът към всичко. Яков оцени това, което Бог даваше; Исав беше безразличен.

В Евреи 12:15-17 имаме една духовна оценка за това, което Бог мисли за безразличието. Неговото мнение за безразличието е много различно от това на повечето християни. Коментирайки поведението на Исав, авторът на Евреи казва:

И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава и мнозинството да се зарази от него; да не би някой да е блудник или нечестив, както Исав, който за едно ястие продаде първородството си; понеже знаете, че даже когато искаше по-после да наследи благословението, той бе отхвърлен, при все че го потърси със сълзи, защото не намери място за промяна на ума.

Забележете как е описан Исав. Той е описан като безбожник и поставен наравно със сексуално неморалните. Той също е описан като безбожник, тъй като за едно единствено ядене, една паница супа, той продаде наследствените си права и Писанието казва: „Исав презря първородството си“. Искам да ви посоча, че според Божиите стандарти, да бъдеш безразличен относно това, което Бог предлага, е нечестие и Бог мрази това.

Нека да видим другата страна. Нека да погледнем на отношението на Яков към това, което предлагаше Бог. Ще взема само един ключов момент. Яков се връщаше обратно към своята земя, когато срещна един човек през нощта, който беше и ангел или пратеник от Бога. Както си спомняте, той се бореше с този човек през цялата нощ. Това е толкова типично за Яков, защото той беше борец. Обяснението е в Битие 32:24-28:

Taka Яков беше оставен сам и един човек се бореше с него до зазоряване. Когато човекът видя, че не може да го победи, допря се до ставата на бедрото му; и ставата на Якововото бедро се измести, като се бореше с него. Тогава човекът рече: Пусни ме да си отида, защото се Зазори. А Яков каза: Няма да те пусна, догде не ме благословиш. А той му каза: Как ти е името? Отговори: Яков. А той рече: Няма да се именуваш вече Яков, но Израил, защото си бил в борба с Бога и с човеци и си надвил.

Значението на Израел, както там е преведено е борец с Бога. Колко типично! Яков беше борец. Но той имаше един ключов принцип, той искаше Божието най-добро. Той каза на този ангел: „Няма да те оставя да си отидеш, докато не ме благословиш“. Вярвам, че това бе ключът за Божието благоволение към Яков. Бог не погледна леко на недостатъците в характера на Яков. Бог никога не го прави. Но понеже Яков не се задоволяваше с no-малко от Божието най-добро, Бог можеше постепенно да се справи с него и да направи от него човека, който искаше да бъде, но Той трябваше да има тази отправна точка; Яков да не се задоволява с нищо по-малко от Божието най-добро.

Искам да Ви запитам: Ще вземете ли същото решение? „Аз няма да се задоволя с нещо по-малко от Божието най-добро“.

Ако искате Божието най-добро, искайте Божието най-добро!