Нека Бог да избира вместо теб

Ще споделя с Вас само още едно нещо, което е важно да вършите, ако искате Божието най-добро и то е: „…нека Бог избира Вместо Вас“. Ще Ви дам цялото изречение: „Ако искаш Божието най-добро, нека Бог избира вместо теб“.

Дълбоко съм впечатлен от едно изявление, направено от Йоан Кръстител, записано в Йоан 3:27, където той казва:

Йоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето.

Учениците на Йоан Кръстител му казаха, че Този, Който той обяви за Месия, има повече ученици от Йоан и очакваха по някакъв начин Йоан да се притесни от това. Но той каза: „И какво от това? Човек не може да приеме нещо, ако не му е дадено от небето“. Виждам толкова много проповедници, толкова много църкви и толкова много религиозни групи, които се притесняват, ако някой друг има повече църковни членове, повече новоповярвали или по-голямо служение. Но аз мисля, че трябва да придобием отношението на Йоан: „Човек не може да получи нищо, ако не му е дадено от небето“.

В един момент в служението си разбрах, че трябваше да науча този урок много внимателно. „Човек не може да приеме нищо, ако не му е дадено от небето“. Когато размишлявах върху това, казах: „Господи, сигурен ли Си, че това е така? Виждам много хора, които получават неща без да е явно, че са им дадени от небето“. Святият Дух започна да ми говори: „Има разлика между грабенето и получаването“. Очите ми се отвориха! Видях толкова много хора, включително християни, които непрестанно грабят, грабят всичко, дo което могат да се докопат. Много пъти те са били безмилостни и неетични в отношението си спрямо други християни и други човеци; просто са тръгнали да сграбчат всичко, което могат. И Бог ми каза: „Това е само грабене“. Това, което добиеш чрез грабене, няма да го имаш вечно. Единственото, което ще остане завинаги с нас е това, което ни е дадено от небето. Тогава защо да си даваме всичкия този труд и усилия да грабим и да получим нещо, което няма да успеем да запазим? Защо да не си починем, защо да не обърнем лице към Бога и да кажем: „Боже, покажи ми кое ти е угодно да ми дадеш“?

Исус каза веднъж на учениците си: „Не бой се, мало стадо, защото Отец Ми е благоволил да ви даде царството“.Братя и сестри, ако имаме царството, защо трябва да грабим? Ние не получаваме царството, защото с много усилия се стремим към него, ние получаваме царството, защото Бог е благоволил да ни даде царството. Трябва да се научим, да си почиваме за известно време от грабенето и да сме готови да видим какво Бог иска да ни даде. Мисля, че много пъти, когато грабим и имаме такова отношение, ние не сме в състояние да получим това, което Бог иска безплатно да ни подари. Този вид отношение казва: „Трябва да сграбча това. Трябва да получа онова“.

Прекарвам по-голямата част от годината в Израел и там има една фраза, която толкова често чуваме: „Имам право на това, то е мое!“ Това е естествен начин на мислене, но не е начинът, по които се мисли в Божието царство. В царството на Бога казваме: „Боже, мой Татко, какво си благоволил да ми дадеш?“ Това е единственото, което има значение. Това е единственото, което е постоянно.

Бог казва на Израел, Своя народ, в Псалм 47: „Аз ще избера вашето наследство. Вие не трябва да отивате да грабите. Не трябва да се оглеждате за най-избраната земя“. Ето какво казва псалмистът в Псалм 47:2-4:

Защото Господ всевишен е страшен, велик цар е пад цялата земя. Покори племена под нас и народи под нозете пи. Избра за нас наследството ни, превъзходната земя на Якова, когото възлюби.

Бог не каза на Израел да отиват и да търсят най-доброто парче земя и да го заграбят. Той каза: „Аз ще ви дам място, което Аз съм избрал“. И във връзка с това, Той казва: „…славата“. Навсякъде казва, че тя е славата на всичката земя, прекрасната земя, земя желателна. Бог избра много по-добро за тях, отколкото те някога са могли да изберат за себе си. Когато стана въпрос те да получат наследството, Той воюва за тях, Той покори народите под нозете им.

Ако отидем да грабим, Бог няма да воюва за нас. И ако отидем, за да грабим, вероятно ще се въвлечем във война, която ще изгубим. Виждате, Бог ще направи всичко необходимо, за да ни въведе в наследството ни.

Друг важен въпрос от Библията е: „Нашата почивка е само в наследството ни“. Това е единственото място, в което ще познаем истинската почивка. Във Второзаконие 12:9 Мойсей казва на Израел, когато те все още са на изток от Йордан:

Защото още не сте дошли в почивката и в наследството, което Господ вашият Бог ви дава.

Забележете, че Бог им даваше наследството и когато те влязоха в наследството си, те влязоха в своята почивка. Защо има толкова много неспокойни хора по света? Защо има толкова неспокойни християни? Отговорът е, че те никога не са Влизали в своето наследство. Защо не са влезли в наследството си? Защото никога не са позволили на Бога да им го даде. Защо никога не са позволили на Бога да им го даде? Защото са си мислили, че те трябва да си го вземат сами.

Имам само още няколко важни неща да посоча във връзка с това, което Бог ни дава. Първо, има едно невероятно изявление, направено от Исус в Йоан 10:29. Цитирам от това, което е в полето в повечето съвременни преводи, проверил съм и в оригиналния гръцки текст и вярвам, че това е най-добрият автентичен оригинален текст: „Това, което Отец Ми е дал, е по-велико от всичко…“

Това е главозамайващо изявление! В крайна сметка, най-важното и неустоимо нещо във вселената; това, което е абсолютно сигурно, установено и не може да бъде оспорено или съборено е това, което Отец е дал. То е по-велико от всичко. Това е нещо, което никаква сила на ада или демоните или злите началства не могат да развалят, съборят или разрушат. Това се отнасяше до Исус. Той никога не искаше нищо друго, освен това, което Отец бе дал. И нямаше сила, която можеше да отнеме от Исус това, което Отец бе дал. И това, което е вярно за Него със същата сила се отнася и за нас. Това, което е дал Отец на теб и мен, е по-велико от всичко. Не се притеснявайте. Не се тормозете. Самият факт, че се притеснявате е доказателство, че не сте в това, което Отец ви е дал. Ако знаете, че Отец ви го е дал, можете да се усмихвате на опозицията. Това ви е абсолютно гарантирано. Най-върховният фактор в хода на вселената е това, което Бог Отец е дал.

Чуйте думите на Исус от Проповедта на планината в Матей 5:5:

Блаженни кротките, защото те ще наследят земята.

Можете ли да разберете това? Те не трябва да грабят земята. Те ще я наследят. Грабещите ще изчезнат. Ще дойде край на всички грабители, лакоми, безскрупулни, алчни, насилници и нечестиви. Библията казва: „Не се намериха“. Ще потърсите нечестивия човек и няма да намерите мястото му. Но кротките ще наследят земята. Толкова е важно да се научим да позволим на Бога да избере нашето наследство вместо нас и да разберем, че това, което Отец ни е дал е по-велико от всичко.

Нека завърша тези малки серии върху „Ако искаш Божието най-добро…“ като цитирам нещо, което някой каза и не помня кой беше той. „Бог дава Своето най-добро на онези, които оставят избора на Него“. Готови ли сте да оставите избора на вашия Отец?

Ако искаш Божието най-добро, нека Бог да избира вместо теб.

Набързо ще преговоря всичките осем неща за последен път.

  1. Ако искаш Божието най-добро, искай Божието най-добро. Не се задоволявай с нищо по-малко.
  2. Ако искаш Божието най-добро, съсредоточи се върху Исус.
  3. Ако искаш Божието най-добро, размишлявай върху Божието Слово.
  4. Ако искаш Божието най-добро, сприятели се със Святия Дух.
  5. Ако искаш Божието най-добро, слушай и се покорявай на Божия глас Веднага.
  6. Ако искаш Божието най-добро, внимавай как и какво слушаш.
  7. Ако искаш Божието най-добро, бъди по-загрижен за вечното, отколкото за временното. Направи всичко възможно да оправиш приоритетите си.
  8. Ако искаш Божието най-добро, нека Бог да избира вместо теб.