Бог е осигурил всичко необходимо

Искам да споделя два важни духовни факта, свързани с това да сме продуктивни или плодовити. Вярвам че, ако можем да разберем тези два факта, те ще произведат в нас вярата, от която се нуждаем, за да бъдем изцяло продуктивни.

Първият факт е следният: Бог иска ние всички да бъдем плодовити. Това е един установен факт от Божията воля. То не е нещо, което ще се промени; то е вярно от самото Божие сътворение на човека. И това бе самата цел, поради която Бог създаде човека. Това е изявено в Битие 1:27-28, където четем разказа за Божието сътворение на човека и целта, поради която Той го сътвори.

И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги сьздаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.

Има пет неща, които Бог иска от човека: първо, да бъде плодоносен; второ, да се размножава; трето, да напълни земята;четвърто, да я подчини и пето, да Владее над нея. Нека да повторя тези пет ключови думи, които представят Божията воля:

  1. Да е плодоносен
  2. Да се размножава
  3. Да напълни
  4. Да подчини
  5. Да управлява

Това е целта, поради която човекът беше сътворен: да бъде плодоносен, да се размножава, да властва над своята среда и ситуация и да бъде управител. Божиите цели никога не се променят. Тяхното изпълнение може да се забави от неуспеха на човека, но Бог ще върви напред и ще изпълни целите Си.

В новото създание, в Исус Христос, същите цели на Бога са възстановени още веднъж. Това е казано много ясно на много места в Новия Завет. И по-конкретно, има една молитва на Павел за християните, с които той е работил. Тази прекрасна молитва е записана в Колосяни 1:9-12 и има едно изцяло положително отношение. Всяка дума в тази молитва е позитивна; няма нито една негативна дума в цялата молитва.

Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване, 3а да се обхождате достойно за Господа, да му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога; подкрепяни с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост, като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината.

Нека да ви посоча всички позитивни думи. Първо, Павел говори за нас като изпълнени с познанието на Божията воля – не просто имащи някъде в себе си познанието на Божията воля, но да бъдем изпълнени с нея. Това идва чрез Всяка духовна мъдрост и разбиране. Не просто някаква, но всичката духовна мъдрост. После се моли те да могат да живеят живот угоден на Господа във всяко отношение. Не само угоден Нему в някои отношения, но угодни вам всичко. Той се моли тe да могат да принасят плод във всяко добро дело. Това е стократното … принасящи плод във всяко добро дело, израстващи в познанието на Бога. Бивайки укрепени с всичката сила според Неговото велико могъщество, не част от силата, а всичката сила, В резултат на което да можем да имаме голяма издръжливост. Постоянство или търпение беше една от ключовите думи в притчата за сеяча. Бог иска от нас да имаме „голямо търпение“, издръжливост и радост. След това, последното изявление. Бог Отец ни е квалифицирал да участваме в наследството на светиите в царството на светлината. Бог ни е дал снабдяването, от което се нуждаем, за да влезем в нашето наследство в царството на светлината.

Божията воля е установена завинаги в словото на Бога. Той иска да бъдем плодовити, иска да принасяме плод, да успяваме във всяко добро дело и да Му угаждаме във всичко. Така също, Той ни е квалифицирал или екипирал да правим това.

Ние вече видяхме, че Бог иска ние да бъдем плодовити във всяко добро дело. Това е волята на Бога. Няма съмнение относно Неговата воля, въпросът е нашият отклик на волята Му. Вторият факт, на който искам да наблегна е: Бог е осигурил всичко необходимо за това. Ние видяхме от молитвата на Павел, че Бог ни е екипирал или квалифицирал да заемем нашето място внаследството на светиите в царството на светлината. Тази истина е изложена по много начини в Новия Завет. Ето едно много силно изявление, че Бог е направил пълно снабдяване за това. II Петрово 1:3-4:

Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно зa живота и благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила: чрез които се подарила скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света

Забележете началната фраза: (Божията) божествена сила. Неговото цялостно всемогъщество, Неговата неограничена сила, … ни е подарила всичко, що е потребно… Нека да наблегна на това: ни е подарила всичко, що е потребно за живота и благочестието.

Това ни е осигурено по два взаимно свързани начина: първо, … чрез познанието на Този, Който ни е призовал. Т. е. чрез познанието на Исус Христос. После се казва в следващия стих: … чрез скъпоценните нам и твърде големи обещания.Снабдяването идва чрез познаването на Исус Христос и чрез придобиването на обещанията на Божцето Слово. В тази връзка има една фраза, която използвам и колкото често да я споменавам, не е достатъчно. Снабдяването е в обещанията. В обещанията на Божието Слово се съдържа всичкото снабдяване, от което въобще ще се нуждаем. Може да кажете: „Добре де, ако Бог ни е дал пълно снабдяване, къде е то?“ Отговорът е: Всичко това е в обещанията на Божието Слово. Когато придобиваме тези обещания, ние откриваме снабдяването.

Има два удивителни резултата в придобиването на обещанията. Първият е, че ние участваме в Божествената природа. Самата природа на Бога идва в нас и ние започваме да споделяме Неговата собствена Божествена природа. На Второ място, логичното негативно последствие е, че ние избягваме разтлението, което е в света, причинено от зли желания. Как ви се струва това? Възможността да станем съучастници на Божията природа и избягването на разтлението, което е в света чрез зли желания. Това не ви ли докосва? Бог е направил пълно снабдяване за това. Той е направил възможно за теб и мен да го направим. Всичко, от което се нуждаем, вече ни е дадено.

Така има две страни. От нашата страна, ако искаме Божието най-добро; и от Божия страна, Той го иска за нас, като ни е осигурил необходимото. И така, ключовото решение е: Искаме ли Божието най-добро? Това е нещото, което Бог няма да направи вместо нас. Той няма да вземе решението вместо нас. Трябва да вземем решението сами за себе си. Искаме ли Божието най-добро? Ако вземем решението, тогава Бог ще ни покаже, че то е Неговата воля и е направил пълното снабдяване за нас.