Ако искаш Божието най-добро…

Заглавието на тази тема е едно непълно изречение: „Ако искаш Божието най-добро…“. Уводната дума „ако“ веднага ни изправя пред избор. Искаш ли Божието най-добро или не? Непълната втора част на изречението ми дава възможност да споделя с вас осем неща, които ще трябва да вършите, ако решите, че наистина желаете Божието най-добро.

следваща глава Едно плодоносно сърце