Неговият Храм

Тези, които са в Христос, са също и къщата, или храма на Бог. Толкова много хора мислят, че физическата сграда е храм, в който Бог обитава. Някои вярват, че определени места в тези сгради са по-святи от други места там. Освен това, някои, поради това, че са поучавани така, са убедени, че само ограничен кръг от признати лидери могат да заемат места в определени, така наречени святи или най-святи места от сградата. Първият записан в историята Християнски мъченик, Стефан, трябваше да се занимае с това мнение, както също и ние. Точно преди да бъде убит с камъни, Стефан каза, че Всевишният не обитава в храмове направени от човешки ръце. Той им цитира от пророк Исая и каза, ”… какъв дом ще Ми построите?… Не Моята ли ръка е направила всичко това (Деяния 7:49, 50; Исая 66:1)?” Стефан ни напомня, че Давид искаше да построи обиталище за Бога, и че Соломон построи такъв храм. Обаче това, което човек се опитва да стори, Бог го прави чрез новорождението. Когато човек е спасен, Бог не само го поставя в Христос, в Неговото Тяло; но Бог идва да обитава в ония, които обичат Исус и пазят Неговото слово. Исус казва, че онези, които Го обичат, ще пазят Словото Му; и Татко ще обича такива хора. Бащата и Сина ще дойдат да обитават в тях (Йоан 14:23). Като наш Апостол и Първосвещеник, Той е и Оня, който изгражда своя дом, и “Сина на Неговия дом. Неговия дом сме ние, ако удържим твърдо до край дързостта и радостта от надеждата си (Евреи 3:1-6).” Новородения вярващ е храмът на Бог. Тези, които са новородени, са като живи камъни, на които Исус е крайъгълен камък (1 Петрово 2:4-8). Заедно ние се вграждаме в едно духовно обиталище за Бога. Павел казва, че никой не може да положи друга основа, освен положена, която е Исус Христос. Църквата е построена на основата на апостолите и пророците, като Исус е крайъгълен камък (1 Коринтяни 3:11; Ефесяни 2:19-22). Ние сме святия храм като образуваме заедно обиталището на Бог в Духа. Има добронамерени хора, които продължават да си мислят, че могат да построят обиталище за Бог. Но Бог е, който през изминалите двадесет века изгражда обиталище за Себе Си. Сега Той прави това в живота и телата на всички вярващи поотделно, както и в цялото тяло на Христос, църквата. Ние, църквата, сме създадени за вечно обиталище на Бог. Това е тайна, която е била скрита от векове и поколения, но която сега Бог прави известна на светите си. Божието Слово казва, че има богатство в славата на тая тайна, “която е Христос във вас, надеждата на славата (Колосяни 1:24-27).”  Съвсем уместно би било да се каже на мнозина, дори на такива, които вършат неща в името на Христос, “Коравовратни и с необрязано сърце и уши! Вие всякога се противите на Святия Дух, както правиха бащите ви, така правите и вие (Деяния 7:51).” Никак не ни се харесва да слушаме такива думи, особено ако се отнасят до нас самите. Обаче плътския ум е враг на Бога и не може да разбира Божиите неща. Винаги, когато мислим като стария човек, като естествени, плътски същества, ние използваме ума по плътски начин и тогава не мислим по начина, по който Бог мисли. Ние мамим себе си и нямаме Неговия ум, действащ в нас дори и да сме новородени. “Защото да сме с плътски ум означава смърт, а да сме с духовен ум за нас е живот и мир. Защото плътският ум е враг на Бог и не се подчинява на Божия закон, нито пък и може. И така, тези, които са в плътта не могат да угаждат на Бога (Римляни 8:6-8).” Следователно, по този начин ние се противим на Святия Дух на Истината и стоим срещу Божиите пътища и цели – което се отнася и за автора на тези редове!

Много още може да се каже за църквата, но до момента вярвам, че установихме някои значими истини. Църквата не евсичките ония думи, с които сме свикнали да я описваме така лесно. Тя не е сграда, построена от човек, нито определено събрание от Християни, нито традиция, нито пък институция. Тя не е и деноминация. Няма различни видове църкви. Само ония, които са новородени (спасени), са в църквата. Няма как да се присъединиш към определена църква или да си смениш църквата. Църквата е истинското тяло на Христос, Който е главата на новия човек, който Бог създава. Църквата всъщност е Христос, Неговото тяло. Всеки човек, който е спасен, става уникална част и член от това общо тяло на Господ Исус Христос. Църковните членове са също деца в Божието семейство. Те са Негови синове и дъщери, и като такива са част от Неговия Дом и семейство. Освен това, църквата е обиталището или дома на Бога, т.е. храм на Бога. Както Исус обеща и пророкува, ония, които Го обичат, ще пазят словото Му и Той и Татко ще направят обиталище в тях. Земните тела на спасените хора се превръщат в храм на Бога. От друга страна, цялото събрание от вярващи, като живи камъни се вграждат един в друг, за да оформят храма на Бог. Това е мястото, където Бог обитава сега на земята.

следваща глава Какво е антихрист?