Неговият Дом

Църквата в Библията е описана не само като тялото на Христос, но и като Божият Дом. Чрез новорождението човек става част от Божието семейство. Павел казва, ”… прекланям колене пред Бащата на нашия Господ Исус Христос, от Когото носи името си всяко семейство на небето и на земята (Ефесяни 3:14-15).” В Исус имаме не само достъп  до Татко чрез същия Дух, но също и езичника, и юдеина стават части от Божието семейство. Освен това ние трябва да правим добро, особено на ония, които са от Божието семейство, както Павел увещава църквата в Галатия (Галатяни 6:10). В Христос, ”… ние сме дошли в църквата на първородните, които са записани в небето (Евреи 12:23).” Никой човек или организация не може да постави ничие име в тази небесна книга. Една нощ Исус говореше на човек от юдейските власти. Този човек имаше разбиране за писанията. Исус му каза, че трябва да се новородиш (родиш отново), за да видиш Божието царство; човек трябва да бъде роден от вода и от Дух. Гръцката дума, значеща “ново”, е “anothen”, което може да бъде предадено като израз “от горе.” Така че може да се каже, че човек трябва да се роди отгоре, от Духа, който е от горе (Йоан 3:1-8). Няма човек или организация, които да могат да направят това за когото и да било.

Такова новорождение прави човека Божие дете и част от Неговото семейство и дом. Това е дело на Божия дух и то се случва в момента на изповедта на вяра в Исус като личен Спасител и Господ. Отговорност на човека е да приеме Божията доброта и благодат; Бог, а не човек или организация, е който създава това ново творение, Божието дете. Бог е Баща на Светлините и Той създава синове и дъщери на светлината. Господ казва, “Преди бяхте тъмнина, но сега сте светлина в Господа. Ходете като деца на светлината (Ефесяни 5:8).” Исус привежда много “синове в слава,” било то мъже или жени, новородени вярващи. Те имат нова природа. Те са новия човек, “създаден според образа на Бога, в истинска праведност и святост (Ефесяни 4:24).” Всеки един поотделно е дете в Божието семейство и дом. Църквата е хората. Тя е Божиите изкупени и умити в кръв хора, които са изведени от едно изгубено и умиращо човечество.

следваща глава Неговият Храм