Като се назидаваме един друг

Какво би означавало за нас сега, когато говорим за това, че Бог иска на назидава или изгражда църквата Си чрез теб, вярващия? Очевидно не става въпрос за това човек да върши добри дела. Не говорим и за това да се опитваме да изглеждаме като християни. Не говорим и за това да се опитваме да говорим като християни. Не говорим за това някой, било то ти или аз или който и да е вярващ, да се опитва да върши нещо или да бъде някакъв! Тук говорим за разпознаване, отричане и убиване, или събличане, на старата природа. Говорим за това да искаме и да даваме място на Исус да бъде и да върши това, за което Татко Го е изпратил, в и чрез нас, постоянно. Говорим за Христос живеещ в и чрез нас във всеки един момент: да оставим Тоя, Който Е, да продължава да бъде Тоя, Който Е. Господ иска да изгражда това, което Той е в хората, с които се намираме и в обстоятелствата, в които момента ни сварва. Ние трябва да се фокусираме на Него. Неговата природа трябва да бъде изразена; и Неговите цели трябва да се реализират чрез Него в даден момент и в живота на хората, с които сме заедно. Намерението ни е да назиданието на другите. Как иска Той да им служи? Какво иска Той да освободи за тях? Какво иска Той да бъде за тях? Какво иска Той да им даде? Да бъде освободен в живота ни тоя, Който е, е да бъде освободен Твореца, Оня, който изгражда всички неща. Той е Оня, който строи единствените трайни неща, които и ще останат след като Той разтърси всичко. Сега Той разтърсва всичко!  Обличането на Христос освобождава Бога да изгражда единствените неща, способни да издържат на Неговия огън. Огънят Му ще изпита делата на всички хора, за да изяви какви са те (1 Коринтяни 3:11-17). Той иска да представи Себе Си чрез теб. С други думи, Той иска да даде от това, което е Той в теб, на околните. Творецът, главният майстор-строител, иска да назидава живота и личностите на тия, с които Той те води да контактуваш, за назидание на ония, на които Той иска да повлияе чрез теб. Той е Словото на Живота. Той е Светлината на Живота. Той е Водата на Живота. Той е Хлябът на Живота. Той е Изворът на Живота. Той иска да бъде всичко това за тези, на които желае да въздейства чрез теб и чрез всеки един от нас, вярващите. Творецът иска да твори чрез хора, които са Го приели, т.е. в които хора са изобразени Неговата природа и качества. Човек се преобразува и изпълва когато целта му е да дава израз на славния Господ и това, което Той прави в момента (или което планува за бъдещето). Като търсим да назидаваме други, в същото време Христос назидава нас самите. Ние се променяме по Неговия образ от слава в слава и едновременно ходим в нашата съдба. Затова, като вършим Неговата воля ходим в победата! Освен това и си събираме съкровища на небето.  И пак, както Павел казва, не аз живея, но Христос е, Който живее в мен. (Галатяни 2:20-21). Христос е, който е постигнал Неговите дела чрез мен (Римляни 15:18). Докато Той върши делата, Татко ни дава награда и в този век, и в идния, дори във вечността. Неговото желание е синовете и дъщерите Му да побеждават. Ония, които побеждават, ще седят с Него на трона Му, както Исус е победител и е седнал на трона на Татко (Откровение 2:26-27, 3:21). Бог иска да сподели природата Си и творението Си. Той прави според както каза на Адам и Ева да правят: „…плодете се и се размножавайте; напълнете земята и я подчинете; господствайте… (Битие 1:28).“ Той прави това чрез Сина на Бог, който е Исус Христос, нашата Глава, когато Той живее и се движи чрез Своето тяло, Църквата.

Какво изразяваме чрез живота си? В какви се превръщаме? Какво правим? Накъде отиваме? Как изкарваме времето, което ни е дадено? А ти? Познаваш ли Исус Христос като твой личен Спасител, и като Господ, Господар на живота ти? Ще избереш ли да възлюбиш Бога с цялото си сърце, душа, ум и сила? Подчинил ли си се напълно на властта на Божието Слово, Библията? Живееш ли живот на преобразяване от слава в слава по образа на Господа? Живееш ли, за да видиш Неговата воля да се изпълнява във и чрез личността и живота, които Той ти е дал? Достатъчно ли си се отвратил от греха, от плътската природа, от злото, от врага и пътищата на света, за да се решиш да се отречеш от себе си, да носиш всеки ден кръста си и да Го следваш? Искаш ли да обичаш Исус, така както Татко Го обича? Искаш ли Той да живее с Неговия живот в теб? Ще избереш ли да се наслаждаваш в преживяванията си с Него докато, чрез Неговия живот в теб, Той показва любов към другите и ги изгражда чрез теб?

Плодът в твоя живот се определя от вида съкровище в сърцето ти. Ако има добро съкровище в сърцето ти, ще има добър плод в живота ти. Исус каза, че можеш да направиш дървото да бъде добро. Ти си като едно дърво и сам решаваш какъв вид плод и колко да има в живота ти. Определящият фактор е какво избираш да цениш. Какво е съкровището ти? Ще приемеш ли за скъпоценно това, което Господ счита за скъпоценно? До колко ще оцениш това, което Господ определя като добро съкровище? Ти определяш степента на копнеж, с която ще живееш и ще се движиш в това, което имаш да правиш. Ти създаваш желанието си: вида, качеството и степента на копнежа в живота ти. Избери за ценно това, което Бог цени, и нека това да е от първостепенна важност всеки ден. Той живее в теб. Той е определението за величие и добрина. Остави Го да бъде и да направи всичко, за което Той е дошъл да бъде и да направи в и чрез теб.

Да, Татко, искам да ценя това, което Ти смяташ за скъпоценно. Искам само добро съкровище в сърцето си. Искам само добър плод в живота, който си ми дал. Господи, научи ме на това, което е наистина скъпоценно. Отвори очите на моето разбиране, за да мога да ценя това, което Ти цениш. Искам да живея с копнеж. Искам да съм загрижен за това, което Ти намираш за важно. Искам да живея всеки ден в присъствието Ти и да върша волята Ти, с устрем и сърдечен копнеж, с твоите любов, мир и вяра. Исусе, бъди съвършен в този съд. Исусе, направи всичко, за което Татко те е изпратил да извършиш в този слуга. Чрез вяра казвам, че Те обичам с любовта, която Татко има към Теб. Това е моето желание и страст – да Те обичам, мой Боже, с всичко, което Си вложил в мен.