Всичко е за Исус

Писано е, че Исус е казал, „… на тази скала Аз ще изградя Моята църква.“ Един ден Исус отиде с учениците си по бреговете на Кесария Филипова. Там Той им зададе един сериозен въпрос : „Според както казват хората, Аз, Човешкия Син, кой съм? Учениците казаха, че има различни отговори: Йоан Кръстител, Илия, Еремия или някой от пророците. Когато Исус попита учениците си, според тях кой е Той, Петър отговори, „Ти си Христос, Сина на живия Бог.“ Тогава Исус ни казва, че думите на Петър бяха откровение, дошло директно от Неговия Баща в небето. Плът и кръв не откриват, че Исус е Христос, Сина на живия Бог. Това специфично откровение, че Исус е Христос, Сина на живия Бог, е основата, на която църквата се изгражда.Личността на Христос, Божия Син, и откровението, че Исус от Назарет е Христос, Сина на живия Бог, е основата на църквата! „Никаква друг основа не може да бъде положена, освен вече положената, която е Исус Христос. Сега ако някой гради на тази основа… (неговите) дела ще бъдат изявени… и открити с огън… тоя, комуто работата, която е градил устои, ще получи награда (1 Коринтяни 3:11-14).“ Нека да разгледаме откровението за твърдата, скалиста основа. Исус казва, че Той е Христос, Сина на живия Бог. Това кой е Той, и даденото от Бога откровение за тази истина, е сърцевината, която трябва да бъде основата, на която Господ ще изгражда Своя храм, Своя дом, църквата. В светлината на тази истина нека да разгледаме това, което Исус казва по-нататък на Петър, и на нас, Неговата църква. Първо, Той казва, „Аз ти казвам, че си Петър (Матей 16:18).“ Думата „Петър“ е гръцката дума „petros“ (петрос), което означава част от скала. Такъв „петрос“ е в размер, който човек може да вдигне и/или да хвърли. Тази гръцка дума е мъжкия род на думата „скала“. Обаче формата в женски род има много различно значение и приложение. Като продължава нататък, Исус употребява женската форма на тази дума, „скала“. Формата в женски род на думата „скала“ е думата „petra“ (петра). „Петра“ означава масивна, неподвижна, гранитоподобна скала. Исус казва, че Той ще изгради Своята църква на нещо, което е като масивна, гранитна реалност. Той ще изгради църквата Си на „петра“, не на „петрос.“ Той ще гради на нещо, което е толкова огромно, и силно, и трайно, и неподвижно, за да служи като основа. Всъщност Исус прави контраст между Петър, малкия камък, и огромния гранитоподобен масив, на който Исус ще гради църквата Си. Тази „петра”, т.е масивна, скалиста основа, е никой друг освен самия Христос, включително и откровението за това кой е Той. Петър, който е като малък камък, не е масивната основа, на която църквата трябва да се гради. Нито е някой човек, било то и тоя, чрез когото е дадено това откровение. Човешко същество не може да изяви такова откровение, освен ако не го получи от Татко. Бог казва, „Ето, полагам в Сион краеъгълен камък, отбран, скъпоценен; И който вярва в него не ще се посрами (1 Петрово 2:6).“ Нека да бъде ясно: Исус и откровението за Него като Христос, Сина на живия Бог, са основата на Църквата. Това, за което говорим, продължава да е всичко за Исус, Помазаника.