Благодарности

Важно е да благодаря на трима човека, които са специални за мен. Първо, почит и благодарност за Джон Кар, роден в Уелс по време на Уелското Съживление, който е основал църква в Дънди, Шотландия. Чрез помазаното проповядване и водачество на Джон, Господ ми разкри Неговата славна църква, славата на благодатта Му и възможностите на тимово петкратно служение в местната църква. Моите сърдечни благодарности и уважение са и за Филип Моабир, баща във вярата за мнозина и истински апостол на Възнесения Христос, и признат като такъв в много нации. От десетилетия Филип е бил инструмент в Божията ръка за създаването на църкви и служители на Христос, демострирайки истинска работа в тим. След като му изпратих ръкописа на тази книга, Фил отдели много часове за преглед на текста и резговори с мен. Той даде много мъдрост и прозрение, а и съвет, с което ми помогна да изкажа по-ясно и точно това, което Господ е вложил в сърцето ми. Третият човек е Анне Молин от Дания, с която беше привилегия да се работи. Чрез нея Господ работи по основаването на църкви и екипиране на хора за служение и достигане на народите с Неговото благовестие. Освен че работи с Господа практически според принципите, изложени в тази книга, Анне съвсем прилежно публикува ръкописа на английски и на датски език. С дълбока благодарност споменавам част от плодовете в живота на изброените личности, като давам цялата слава на нашия Господ Исус. Авторът.