Би ли желал да се помолим?

Татко, без видение твоите хора погиват. Благодаря Ти, че си ми дал това откровение за църквата. Моля Те да ми простиш това, че съм вярвал и говорил фалшиви неща за Твоята църква. Моля Те да ми дадеш дух на мъдрост и откровение, дух на съвет и мощ, дух на знание и страх от Господа. Познанието на истината ни освобождава и Твоите думи са дух и живот. Учи ме, Боже мой. Искам да ходя в светлината, както Исус е светлина и да имам истинско общение с братята. Господи, не искам да Ти се противя, а да се движа заедно с това, което Ти правиш; показвай ми и ме води. Господи, дай ми очи да видя църквата. Дай ми Твоята любов за църквата. Искам да Те обичам, като моя Глава, и да обичам Твоето Тяло, църквата, както и Ти обичаш Тялото си. Помогни ни, Господи. Искаме да бъдем свободни, за да бъдем и да правим това, което искаш Тялото ти да прави. Моля се в името на Исус.

следваща глава Кой е строителят?