Чък Смит е един от водещите библейски учители в Съединените Щати. Служението му израства от младежките революционни движения през 60-те и 70-те години и се превръща в разпространена из цялата страна група от църкви, познати като Калвари Чапъл. Неговото служение по радиото “Словото за днес” се слуша по стотици станции из Съединените Щати.

Защо благодатта променя всичко