Хенри Угама

История за тримата царе
Годен чрез опрощение