Смелостта, която промени света

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА

Необикновената история на рицарите от Свети Йоан

ОТ РИК ДЖОЙНЪР

Публикувано ииздадено от MomingStar Publications P.O. Box 19409 Charlotte, NC 28219-9409

Превод: Емил Енчев

smelostta

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА