Сеги Говендър

Д-р С.И. Говендър (Сеги) е главният служител на Antioch Christian Tabernacle (Християнски молитвен дом Антиохия) и основател и главен апостол на служенията АВС. Християнският молитвен дом Антиохия е местната църква, а служенията АВС е ресурсния център, който подкрепя пастори глобално.

Като основателят на АВС (Принципи за правилно градене), структуриран курс за апостолското оценяване и правилен градеж на църквите в този настоящ сезон на реформация, той също така събира АВС форума, седмично събиране на пастори от Kwa Zulu Natal. Др. Говендър е женен за Рошел и те имат една дъщеря, Кимбърли. През август 2007 година, той се оттегля от активна практика по обща медицина след 20 години медицинска служба, за да отдава повече внимание на този сезон на реформация.

Синът 318
Ехад