Пълнотата на съвършенството

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА

"А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство" (Колосяни 3:14)

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА